Säädökset alkuperäisinä: 2000

400/2000
Laki veronkantolain 4 a §:n muuttamisesta
399/2000
Laki tullilain 29 §:n muuttamisesta
398/2000
Laki apteekkimaksusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
397/2000
Laki torjunta-ainelain 7 a §:n muuttamisesta
396/2000
Laki ydinenergialain 45 §:n muuttamisesta
395/2000
Laki kalatalouden korkotukilainoista annetun lain 14 §:n muuttamisesta
394/2000
Laki ulosottolain 4 luvun 33 §:n muuttamisesta
393/2000
Laki sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
392/2000
Laki valmisteverotuslain 36 §:n muuttamisesta
391/2000
Laki arvonlisäverolain 42 §:n muuttamisesta
390/2000
Laki luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
389/2000
Laki valtiontalouden tarkastuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
388/2000
Laki rahoitustarkastuslain 11 §:n muuttamisesta
387/2000
Laki osuuspankkilain 14 §:n muuttamisesta
386/2000
Laki liikepankkilain muuttamisesta
385/2000
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 2 ja 6 §:n muuttamisesta
384/2000
Laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta
383/2000
Laki postipankista annetun lain kumoamisesta
382/2000
Valtioneuvoston asetus vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä lääkkeistä, joista sairausvakuutuslain mukaan korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta, annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
381/2000
Tasavallan presidentin asetus arvonimistä
380/2000
Laki valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 1 ja 8 §:n muuttamisesta
379/2000
Tasavallan presidentin asetus Slovakian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
378/2000
Laki Slovakian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
377/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta peurojen siirtoistutustarhojen terveysvaatimuksista
376/2000
Valtioneuvoston asetus naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
375/2000
Valtioneuvoston asetus asevelvollisuuslain soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
374/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lisätoimenpiteistä mäntyankeroisen leviämisen estämiseksi tietyistä maista maahantuotavan havupuupakkausmateriaalin välityksellä
373/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vakiintuneen eläinmäärän käytöstä broileritiloilla
372/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittaman siementen tuotantotuen horisontaaliehdoista
371/2000
Opetusministeriön asetus opintotuen asumislisän määrästä maissa, joissa vuokrataso on alhainen
370/2000
Valtioneuvoston asetus tavaramerkkiasetuksen muuttamisesta
369/2000
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun asetuksen muuttamisesta
368/2000
Laki eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain muuttamisesta
367/2000
Laki taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta
366/2000
Laki taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain muuttamisesta
365/2000
Laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
364/2000
Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta
363/2000
Laki Pohjoismaiden projektivientirahastosta
362/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus traktoreiden ETY-tyyppihyväksyntävaatimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
361/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen suoritteiden maksullisuudesta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
360/2000
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
359/2000
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 29 ja 30 §:n muuttamisesta
358/2000
Valtioneuvoston asetus maatalouden tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen 8 §:n 1 momentin muuttamisesta
357/2000
Valtioneuvoston asetus maatalouden taloudellisesta tutkimuslaitoksesta annetun asetuksen 6 §:n 1 momentin muuttamisesta
356/2000
Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun asetuksen 7 §:n 1 momentin muuttamisesta
355/2000
Valtioneuvoston asetus kasvintuotannon tarkastuskeskuksesta annetun asetuksen 9 §:n 1 momentin muuttamisesta
354/2000
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
353/2000
Laki kuntalain 65 ja 86 §:n muuttamisesta
352/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta lasten ja nuorten psykiatrian palveluihin maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista
351/2000
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus KHT- ja HTM-tutkintoihin vaadittavista opinnoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.