Säädökset alkuperäisinä: 2000

450/2000
Laki oikeudesta entiseen tiealueeseen annetun lain 1 §:n muuttamisesta
449/2000
Laki eräiden rasitteiden lakkaamisesta
448/2000
Laki kiinteistörekisterilain muuttamisesta
447/2000
Liikenneministeriön asetus linja-autoliikenteen sarjalipputaksoista
446/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuodelta 1998 myönnetyille uuhipalkkioille sekä vuodelta 1999 myönnetyille nautaeläinpalkkioille ja peltokasvien tuelle maksettavasta tasaustuesta
445/2000
Valtiovarainministeriön asetus valtiokonttorin maksullisista suoritteista annetun valtiovarainministeriön päätöksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
444/2000
Valtiovarainministeriön asetus Helsingin kaupungin juhlarahasta
443/2000
Liikenneministeriön asetus sairaankuljetuksen taksoista
442/2000
Valtioneuvoston asetus opetusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
441/2000
Laki terveydensuojelulain muuttamisesta
440/2000
Laki eräistä kansainvälisistä yhdistetyistä kuljetuksista
439/2000
Laki siviilipalveluslain muuttamisesta
438/2000
Laki palkkaturvalain 9 §:n muuttamisesta
437/2000
Tasavallan presidentin asetus Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen III liitteen muutosten voimaansaattamisesta
436/2000
Tasavallan presidentin asetus Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen IV liitteen muutosten voimaansaattamisesta
435/2000
Valtioneuvoston asetus aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun asetuksen muuttamisesta
434/2000
Valtioneuvoston asetus aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
433/2000
Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta
432/2000
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Rovaniemen maalaiskunnan ja Kemijärven kaupungin välillä
431/2000
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Rovaniemen maalaiskunnan ja Posion kunnan välillä
430/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairausvakuutuslain 5 a §:ssä tarkoitettujen eräiden reseptittä myytävien lääkkeiden korvaamisesta
429/2000
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2000/2001 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
428/2000
Valtioneuvoston asetus korkotulon lähdeverosta
427/2000
Valtioneuvoston asetus tuomareiden nimittämisestä
426/2000
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun asetuksen muuttamisesta
425/2000
Valtioneuvoston asetus eläinsuojeluasetuksen 20 ja 25 §:n muuttamisesta
424/2000
Tasavallan presidentin asetus Viron kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
423/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus säteilyn lääketieteellisestä käytöstä
422/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus biosidivalmisteiden pakkaamisesta ja merkinnöistä
421/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön asetuksista
420/2000
Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista
419/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus nurmikasvien siementuotannon kansallisen tuen suuruudesta vuodelta 1999
418/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus paikkakunnan tavanomaisesta viljelytavasta kansallisissa tuissa sekä pohjoisten viljelyalaan perustuvien tukien ympäristöehdoista vuonna 2000
417/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tuesta ja siihen liittyvästä kesannoinnista sekä peruslohkojen muodostamisesta vuonna 2000 annetun maa- ja metsätalousministeriön yleiskirjeen 3.2 kohdan muuttamisesta
416/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastuksesta Tornionjoen kalastusalueella annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
415/2000
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen 62 §:n muuttamisesta
414/2000
Laki ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta
413/2000
Laki kuntalain muuttamisesta
412/2000
Liikenneministeriön asetus auton nastarenkaan nastan pistovoiman mittauksesta
411/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus munivaa kanaa kohti vuodelta 1999 maksettavasta tuesta
410/2000
Oikeusministeriön asetus valitsijayhdistysten perustajajäsenten vähimmäismääristä eräissä kunnissa vuoden 2000 kunnallisvaaleissa
409/2000
Valtioneuvoston asetus aluearkkitehtitoimintaan myönnettävästä valtionavustuksesta
408/2000
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
407/2000
Valtioneuvoston asetus asuntosäästöpalkkioasetuksen muuttamisesta
406/2000
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kliinisistä ravintovalmisteista
405/2000
Valtioneuvoston asetus Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen 10 §:n muuttamisesta
404/2000
Valtioneuvoston asetus sisäasiainministeriöstä
403/2000
Laki kansanedustajain eläkelain muuttamisesta
402/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimituksista sekä muista kiinteistönmuodostamislain (554/1995) mukaisista toimenpiteistä ja tehtävistä perittävistä työaikakorvauksista ja toimituskorvauksista sekä kiinteistötoimitusmaksun laskentaperusteista
401/2000
Laki verontilityslain 3 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.