Säädökset alkuperäisinä: 2000

500/2000
Tasavallan presidentin asetus Israelin kanssa tehdyn Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
499/2000
Laki Israelin kanssa tehdyn Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
498/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta
497/2000
Valtioneuvoston asetus opetuksen, tutkimuksen ja kulttuurin tietoyhteiskuntaneuvottelukunnasta annetun asetuksen kumoamisesta
496/2000
Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
495/2000
Laki maa-aineslain muuttamisesta
494/2000
Tasavallan presidentin asetus Marokon kanssa tehdyn Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
493/2000
Laki Marokon kanssa tehdyn Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
492/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus geenitekniikalla muunnettujen mikro-organismien suljetun käytön riskinarvioinnin periaatteista sekä eristämis- ja muista suojatoimenpiteistä
491/2000
Valtioneuvoston asetus geenitekniikka-asetuksen muuttamisesta
490/2000
Laki geenitekniikkalain muuttamisesta
489/2000
Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta
488/2000
Tasavallan presidentin asetus rajavartiolaitoksen sotilaskäskyasioista, virkapuvusta, tunnuksista sekä ansiomerkeistä annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta
487/2000
Laki torjunta-ainelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
486/2000
Laki torjunta-ainelain muuttamisesta
485/2000
Tasavallan presidentin asetus Slovenian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
484/2000
Laki Slovenian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
483/2000
Opetusministeriön työjärjestys
482/2000
Sisäasiainministeriön poliisimääräys eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista
481/2000
Sisäasiainministeriön poliisimääräys eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista
480/2000
Sisäasiainministeriön päätös eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista annetun poliisimääräyksen muuttamisesta
479/2000
Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen 24 §:n muuttamisesta
478/2000
Valtioneuvoston asetus telehallinnosta
477/2000
Valtioneuvoston asetus museovirastosta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
476/2000
Valtioneuvoston asetus eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun asetuksen muuttamisesta
475/2000
Valtioneuvoston asetus taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun asetuksen muuttamisesta
474/2000
Valtioneuvoston asetus taiteen edistämisen järjestelystä annetun asetuksen muuttamisesta
473/2000
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluopinnoista annetun asetuksen muuttamisesta
472/2000
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesten sairaanhoidosta annetun asetuksen kumoamisesta
471/2000
Valtioneuvoston asetus kaupanvahvistaja-asetuksen 12 §:n muuttamisesta
470/2000
Verohallituksen päätös palkansaajan pidätysprosentin alentamisesta
469/2000
Laki vuoden 2000 veroasteikkolain 2 §:n muuttamisesta
468/2000
Laki tuloverolain muuttamisesta
467/2000
Ympäristöministeriön asetus biosidivalmisteita ja niiden tehoaineita koskevista hakemuksista ja ilmoituksista
466/2000
Valtioneuvoston asetus biosidivalmisteista
465/2000
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista annetun valtiovarainministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
464/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamista eläinpalkkioista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 6 §:n muuttamisesta
463/2000
Valtioneuvoston asetus terveydensuojeluasetuksen 7 ja 8 §:n muuttamisesta
462/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalojen VHS-taudin vuoksi perustettavasta rajoitusalueesta
461/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista
460/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tuoreen rehukasvin säilöntäaineista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
459/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta erityisravinnoksi tarkoitetuista rehuista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
458/2000
Liikenneministeriön asetus muualla kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröidylle tai käyttöön otetulle ajoneuvolle myönnettävistä poikkeusluvista annetun liikenneministeriön päätöksen 3 §:n muuttamisesta
457/2000
Valtioneuvoston asetus geologian tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
456/2000
Valtioneuvoston asetus kuluttajatutkimuskeskuksesta
455/2000
Valtioneuvoston asetus mittatekniikan keskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
454/2000
Valtioneuvoston asetus teknologian kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
453/2000
Valtioneuvoston asetus turvatekniikan keskuksesta annetun asetuksen 7 ja 9 §:n muuttamisesta
452/2000
Valtioneuvoston asetus valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
451/2000
Tasavallan presidentin asetus Latvian kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.