Säädökset alkuperäisinä: 2000

550/2000
Laki julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasausyhtiöstä annetun lain 7 §:n muuttamisesta
549/2000
Laki julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain muuttamisesta
548/2000
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta annetun kirkolliskokouksen päätöksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
547/2000
Ympäristöministeriön työjärjestys
546/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalojen VHS-taudin vuoksi Pyhtään kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
545/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalojen VHS-taudin vuoksi Kumlingen kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
544/2000
Valtioneuvoston päätös kuntajaon muuttamisesta Kiukaisten ja Nakkilan kuntien välillä
543/2000
Tasavallan presidentin asetus kansaneläkeasetuksen 2 §:n kumoamisesta
542/2000
Laki vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
541/2000
Laki ulkoasiainhallintolain 3 §:n muuttamisesta
540/2000
Laki valtioneuvostosta annetun lain muuttamisesta
539/2000
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
538/2000
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen 35 a ja 65 §:n muuttamisesta
537/2000
Valtioneuvoston asetus rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
536/2000
Tasavallan presidentin asetus mannerjalustalla sijaitsevien kiinteiden lauttojen turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
535/2000
Laki vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain 1 ja 1 a §:n muuttamisesta
534/2000
Laki Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
533/2000
Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 1 ja 6 §:n muuttamisesta
532/2000
Laki yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
531/2000
Laki rikoslain muuttamisesta
530/2000
Laki tuloverolain 70 §:n muuttamisesta
529/2000
Laki kansanedustajain eläkelain 5 §:n muuttamisesta
528/2000
Laki edustajanpalkkiosta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
527/2000
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta kansallisiin tukahduttamistoimiin tai terrorismiin mahdollisesti käytettävien tarvikkeiden Burmaan/Myanmariin tapahtuvan myynnin, toimittamisen ja viennin kieltämisestä sekä tiettyjen tärkeissä valtiollisissa tehtävissä kyseisessä maassa toimivien henkilöiden varojen jäädyttämisestä
526/2000
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
525/2000
Valtioneuvoston päätös kuntajaon muuttamisesta Rääkkylän ja Pyhäselän kuntien välillä
524/2000
Valtioneuvoston päätös kuntajaon muuttamisesta Askaisten ja Mietoisten kuntien välillä
523/2000
Valtioneuvoston asetus siviilipalvelusasetuksen 9 ja 32 §:n kumoamisesta
522/2000
Valtioneuvoston asetus palkkaturva-asetuksen 5 §:n kumoamisesta
521/2000
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen 12 §:n muuttamisesta
520/2000
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 66 §:n muuttamisesta
519/2000
Laki nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeiluista annetun lain kumoamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
518/2000
Laki taiteen perusopetuksesta annetun lain 6 ja 12 §:n muuttamisesta
517/2000
Laki lukiolain 30 ja 43 §:n muuttamisesta
516/2000
Laki perusopetuslain 37 ja 53 §:n muuttamisesta
515/2000
Valtioneuvoston asetus Iso-Syötteen retkeilyalueen rajauksen muuttamisesta
514/2000
Valtioneuvoston asetus Syötteen kansallispuistosta
513/2000
Laki Jonkerinsalon, Siikavaaran, Jaaskamonvaaran, Mustanrinnantunturin ja Pitsloman luonnonsuojelualueista annetun lain muuttamisesta
512/2000
Laki Syötteen kansallispuistosta
511/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön asetuksista
510/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä eläimille annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
509/2000
Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön maksullisista suoritteista
508/2000
Maakaasumarkkinalaki
507/2000
Laki Energiamarkkinavirastosta
506/2000
Tasavallan presidentin asetus Ukrainan kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaansaattamisesta
505/2000
Laki Ukrainan kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
504/2000
Suomen Pankin ilmoitus pankkien maksujärjestelmien suljettuina pitämisestä 31.12.2001
503/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalojen VHS-taudin vuoksi perustettavasta rajoitusalueesta
502/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhaittakorvauksen ja maatalouden ympäristötuen hakemisesta vuonna 2000
501/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kansallisia peltoalaperusteisia tukia ja kotieläintukia vuonna 2000 koskevan yleiskirjeen luvun 6.13.2 1-kohdan muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.