Säädökset alkuperäisinä: 2000

600/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eettisen toimikunnan ja lääketieteellisen tutkimuseettisen jaoston lausunnoista perittävistä maksuista sekä tutkittavalle suoritettavista korvauksista
599/2000
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikelisäaineiden erityisistä puhtausvaatimuksista ja eräistä määritysmenetelmistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
598/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuonna 2000 tuotetun kuitupellavan ja kuituhampun tuen hakumenettelystä
597/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus elintarvikkeiden kuljetuslämpötiloista ja muista kuljetusoloista
596/2000
Valtioneuvoston asetus terveydensuojeluasetuksen muuttamisesta
595/2000
Valtioneuvoston asetus arava-asetuksen 34 §:n muuttamisesta
594/2000
Valtioneuvoston asetus työvoima- ja elinkeinokeskuksista annetun asetuksen 6 §:n ja 12 §:n muuttamisesta
593/2000
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
592/2000
Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 21 ja 24 §:n muuttamisesta
591/2000
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
590/2000
Rahoitustarkastuksen työjärjestyksen muuttaminen
589/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön asetuksista
588/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta
587/2000
Liikenneministeriön asetus taksien reittitaksasta
586/2000
Liikenneministeriön asetus taksitaksasta
585/2000
Valtioneuvoston päätös maakunnista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
584/2000
Valtioneuvoston asetus terveystieteiden tutkinnoista annetun asetuksen 10 §:n muuttamisesta
583/2000
Valtioneuvoston asetus yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
582/2000
Laki asumistukilain muuttamisesta
581/2000
Laki Geodeettisesta laitoksesta
580/2000
Sisäasiainministeriön työjärjestys
579/2000
Liikenneministeriön asetus kuljetettavista painelaitteista ja vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävistä paineella tyhjennettävistä tai täytettävistä säiliöistä
578/2000
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden tavallisimpien kontaminanttien enimmäismääristä elintarvikkeissa annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
577/2000
Laki työntekijäin eläkelain 1 §:n muuttamisesta
576/2000
Laki tapaturmavakuutuslain 2 §:n muuttamisesta
575/2000
Laki urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta
574/2000
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 16 §:n muuttamisesta
573/2000
Laki vuodelta 2000 suoritettavista sairausvakuutusmaksuista ja työnantajan kansaneläkemaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
572/2000
Laki sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
571/2000
Laki lääkelaitoksesta annetun lain 3 ja 6 §:n muuttamisesta
570/2000
Laki kansanterveyslaitoksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
569/2000
Laki Tieliikelaitoksesta
568/2000
Laki Tiehallinnosta
567/2000
Laki Ilmailulaitoksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
566/2000
Laki Valtion taidemuseosta
565/2000
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
564/2000
Liikenneministeriön asetus alushankintalainojen korkotuen myöntämisen yleisistä ehdoista
563/2000
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
562/2000
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
561/2000
Laki asevelvollisuuslain 50 a §:n muuttamisesta
560/2000
Laki sotilasoikeudenkäyntilain 2 §:n muuttamisesta
559/2000
Laki rikoslain 2 luvun 14 a §:n ja 45 luvun muuttamisesta
558/2000
Valtioneuvoston asetus kasvinviljelyn kansallisesta tuesta vuodelta 2000 annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
557/2000
Valtioneuvoston asetus maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 2000 maksettavaa pohjoista tukea koskevan valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
556/2000
Valtioneuvoston asetus maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 2000 maksettavaa Etelä-Suomen kansallista tukea koskevan valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
555/2000
Valtioneuvoston asetus metsämarjojen ja -sienten sekä korvasienten varastointituesta vuonna 2000
554/2000
Valtioneuvoston asetus Saimaan kanavan hoitokunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
553/2000
Tasavallan presidentin asetus Saimaan kanavan hoitokunnasta annetun asetuksen 5 §:n 2 momentin kumoamisesta
552/2000
Tasavallan presidentin asetus Singaporen kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
551/2000
Tasavallan presidentin asetus täydellisen ydinkoekieltosopimuksen järjestön valmistelutoimikunnan ja Suomen hallituksen välillä tehdyn täydellisestä ydinkoekiellosta tehdyn sopimuksen kansainvälisiin monitorointilaitoksiin liittyvää toimintaa koskevan järjestelyn voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.