Säädökset alkuperäisinä: 2000

650/2000
Laki patenttilain muuttamisesta
649/2000
Laki kirkkolain muuttamisesta
648/2000
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
647/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen erityistuista
646/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä
645/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhaittakorvauksesta
644/2000
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta
643/2000
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus äidinmaidonkorvikkeiden, vierotusvalmisteiden ja lastenruokien torjunta-ainejäämistä
642/2000
Valtioneuvoston asetus torjunta-aineasetuksen muuttamisesta
641/2000
Valtioneuvoston asetus passintarkastuspaikoista annetun asetuksen muuttamisesta
640/2000
Laki potilasvahinkolain muuttamisesta
639/2000
Laki vakuutuksenvälittäjistä annetun lain muuttamisesta
638/2000
Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta
637/2000
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
636/2000
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 38 §:n muuttamisesta
635/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kanojen pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista
634/2000
Opetusministeriön asetus opintorahaa vastaavan taloudellisen tuen huomioon ottamisesta opintorahaa myönnettäessä
633/2000
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun asetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
632/2000
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
631/2000
Valtioneuvoston asetus vuonna 2000 kertyvien työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
630/2000
Valtioneuvoston asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
629/2000
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
628/2000
Laki eräistä opetusalan eläkejärjestelyistä annetun lain 11 ja 14 §:n muuttamisesta
627/2000
Laki kuukautta lyhyempien valtion palvelussuhteiden eläketurvan järjestämisestä annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta
626/2000
Laki valtion perhe-eläkelain muuttamisesta
625/2000
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
624/2000
Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta
623/2000
Ulkoasiainministeriön työjärjestys
622/2000
Valtioneuvoston asetus maakaasumarkkinoista
621/2000
Valtioneuvoston asetus Energiamarkkinavirastosta
620/2000
Valtioneuvoston asetus Energiamarkkinavirastosta annetun lain voimaantulosta
619/2000
Laki opintotukilain (65/1994) nojalla vuodelta 1999 maksetun opintorahan ja asumislisän vapaaehtoiselle palauttamiselle asetetun määräajan jatkamisesta
618/2000
Valtioneuvoston kanslian työjärjestys
617/2000
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta
616/2000
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
615/2000
Valtioneuvoston asetus Kansanterveyslaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
614/2000
Valtioneuvoston asetus lääkelaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
613/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta
612/2000
Valtioneuvoston asetus nimikirja-asetuksen muuttamisesta
611/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta luonnonmukaisesta eläintuotannosta
610/2000
Valtioneuvoston asetus syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia aineita koskevista kielloista ja rajoituksista
609/2000
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä
608/2000
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
607/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus opioidiriippuvaisten henkilöiden vieroitus-, korvaus- ja ylläpitohoidosta eräillä lääkkeillä
606/2000
Valtioneuvoston päätös kuntajaon eheyttämisestä Temmeksen, Lumijoen, Limingan, Tyrnävän ja Rantsilan kunnat käsittävällä alueella
605/2000
Valtioneuvoston päätös Kuoreveden kunnan ja Jämsän kaupungin lakkauttamisesta ja uuden Jämsän kunnan perustamisesta
604/2000
Valtioneuvoston päätös hätäkeskusalueista
603/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta ihmisravinnoksi tarkoitetun gelatiinin hygieniasta
602/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta koristekasvien taimiaineiston tuottamisesta ja markkinoimisesta
601/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2000 metsänhoitomaksun perusteesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.