Säädökset alkuperäisinä: 2000

700/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Geodeettisen laitoksen suoritteista perittävistä maksuista
699/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvinviljelyn kansallisen tuen ympäristöehdoista vuonna 2000
698/2000
Valtioneuvoston asetus maanmittauslaitoksesta annetun asetuksen 12 §:n 1 momentin muuttamisesta
697/2000
Valtioneuvoston asetus Geodeettisesta laitoksesta
696/2000
Valtioneuvoston asetus hunajan menekinedistämiseen tarkoitetusta tuesta vuodelta 2000
695/2000
Valtioneuvoston asetus maidon kuljetusavustuksista vuonna 2000
694/2000
Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta annetun lain muuttamisesta
693/2000
Laki metsälain 2 luvun kumoamisesta
692/2000
Laki ilmailulain 40 §:n muuttamisesta
691/2000
Laki vesiliikennelain 21 §:n muuttamisesta
690/2000
Laki maastoliikennelain 4 §:n muuttamisesta
689/2000
Laki vesilain muuttamisesta
688/2000
Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta
687/2000
Laki kalastuslain muuttamisesta
686/2000
Laki yhteisaluelain muuttamisesta
685/2000
Tasavallan presidentin asetus vaarallisten jätteiden rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskevan Baselin yleissopimuksen I liitteeseen tehtyjen muutosten ja uusien VIII ja IX liitteiden voimaansaattamisesta
684/2000
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
683/2000
Laki kansaneläkelain 54 §:n muuttamisesta
682/2000
Laki Euroopan yhteisön ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
681/2000
Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain 2 b §:n muuttamisesta
680/2000
Laki valtiontakuurahastosta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
679/2000
Laki asiakirjain lähettämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta
678/2000
Laki valtion talousarviosta annetun lain 25 §:n muuttamisesta
677/2000
Laki valtiontilintarkastajain oikeudesta tarkastaa eräitä valtion tukitoimia annetun lain muuttamisesta
676/2000
Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta
675/2000
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kahviuutteista ja sikuriuutteista
674/2000
Valtioneuvoston asetus patenttiasetuksen muuttamisesta
673/2000
Valtioneuvoston asetus potilasvahinkolautakunnasta
672/2000
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksun korottamisesta
671/2000
Oikeusministeriön asetus yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta annetun oikeusministeriön päätöksen muuttamisesta
670/2000
Valtioneuvoston asetus markkinatuomioistuimesta annetun asetuksen muuttamisesta
669/2000
Valtioneuvoston asetus työtuomioistuimesta annetun asetuksen muuttamisesta
668/2000
Valtioneuvoston asetus vakuutusoikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta
667/2000
Valtioneuvoston asetus hallinto-oikeusasetuksen muuttamisesta
666/2000
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeusasetuksen muuttamisesta
665/2000
Valtioneuvoston asetus hovioikeusasetuksen muuttamisesta
664/2000
Valtioneuvoston asetus korkeimmasta oikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta
663/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta siemenperunan markkinoinnista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen liitteen 2 muuttamisesta
662/2000
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus erityisruokavaliovalmisteista
661/2000
Valtioneuvoston asetus siviilipalvelusasetuksen 6 §:n muuttamisesta
660/2000
Valtioneuvoston asetus Tieliikelaitoksesta
659/2000
Valtioneuvoston asetus Tiehallinnosta
658/2000
Valtioneuvoston asetus Valtion taidemuseosta
657/2000
Laki eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista
656/2000
Laki yrittäjien eläkelain 11 ja 17 §:n muuttamisesta
655/2000
Laki maatalousyrittäjien eläkelain 11 ja 19 §:n muuttamisesta
654/2000
Laki työntekijäin eläkelain 11 §:n muuttamisesta
653/2000
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta
652/2000
Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta
651/2000
Laki kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.