Säädökset alkuperäisinä: 2000

800/2000
Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 2 luvun 4 §:n muuttamisesta
799/2000
Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
798/2000
Laki rahoitustarkastuslain muuttamisesta
797/2000
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
796/2000
Laki arvo-osuustileistä annetun lain muuttamisesta
795/2000
Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
794/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön asetuksista
793/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poronhoitovuodelta 2000/2001 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
792/2000
Puolustusministeriön asetus asevelvollisten yleisistä varusmiespalvelukseen astumispäivistä vuosina 2003―2005
791/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen velkojen järjestelyistä
790/2000
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
789/2000
Valtioneuvoston asetus tavaraliikenteen ja logistiikan neuvottelukunnasta
788/2000
Tasavallan presidentin asetus otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan Montrealin pöytäkirjan tarkistusten voimaansaattamisesta
787/2000
Verohallituksen päätös muiden verovelvollisten kuin yhteisöjen ja yhteisetuuksien verovuoden 1999 verotuksen päättymisestä
786/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus naudanlihan merkitsemisestä
785/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kansallisia peltoalaperusteisia tukia ja kotieläintukia vuonna 2000 koskevan yleiskirjeen luvun 6.7 muuttamisesta
784/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden kasvihuonetuotantoa koskevien investointitukien hakuajan päättymisestä
783/2000
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoneuvojen katsastushenkilöstön lisäkoulutuksesta annetun liikenneministeriön päätöksen 4 §:n muuttamisesta
782/2000
Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä
781/2000
Valtioneuvoston asetus vaarallisten tai merta pilaavien aineiden aluskuljetuksiin liittyvistä ilmoitusvelvollisuuksista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
780/2000
Valtioneuvoston asetus kolttalain 8 ja 13 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
779/2000
Tasavallan presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
778/2000
Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 19 §:n muuttamisesta
777/2000
Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta
776/2000
Laki Valtion elokuvatarkastamosta
775/2000
Laki kuvaohjelmien tarkastamisesta
774/2000
Liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestys
773/2000
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus lisäaineiden ja muiden vastaavien aineiden käytöstä luonnonmukaisesti tuotettuina markkinoitavissa eläimistä saatavissa elintarvikkeissa
772/2000
Laki merioikeudellisia vaateita koskevan vastuun rajoittamisesta tehdyn vuoden 1976 yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1996 pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
771/2000
Laki merilain 9 luvun muuttamisesta
770/2000
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön maksullisista suoritteista annetun päätöksen muuttamisesta
769/2000
Valtioneuvoston asetus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen velkojen järjestelyistä
768/2000
Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain voimaantulosta
767/2000
Oikeusministeriön asetus ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisessa käytettävän lomakkeen kaavan vahvistamisesta
766/2000
Valtioneuvoston asetus raskaan polttoöljyn ja kevyen polttoöljyn rikkipitoisuudesta
765/2000
Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen 15 §:n muuttamisesta
764/2000
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta
763/2000
Valtioneuvoston asetus kiinteistörekisteriasetuksen 4 §:n muuttamisesta
762/2000
Tasavallan presidentin asetus Meksikon kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
761/2000
Laki Meksikon kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
760/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta nurmi- ja rehukasvien siementen markkinoinnista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen väliaikaisesta muuttamisesta
759/2000
Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
758/2000
Laki ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta
757/2000
Laki ulkomaalaislain 1 a §:n muuttamisesta
756/2000
Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta
755/2000
Aluevalvontalaki
754/2000
Laki valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
753/2000
Laki sotilasoikeudenkäyntilain 2 §:n muuttamisesta
752/2000
Laki rikoslain 45 luvun 1 §:n muuttamisesta
751/2000
Laki puolustusvoimista annetun lain 2 ja 9 a §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.