Säädökset alkuperäisinä: 2000

850/2000
Verohallituksen päätös Konserniverokeskuksessa verotettavista verovelvollisista
849/2000
Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta
848/2000
Valtiovarainministeriön asetus tarjousesitteestä annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta
847/2000
Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin ottamista pörssilistalle koskevista vaatimuksista annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta
846/2000
Valtiovarainministeriön asetus listalleottoesitteestä annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta
845/2000
Valtiovarainministeriön asetus verovuoden 1999 ennakonpalautusten maksamisesta
844/2000
Valtioneuvoston asetus omapääoma-avustuksista asunnottomien asuttamiseksi
843/2000
Valtioneuvoston asetus opiskelija-asuntojen omapääoma-avustuksista
842/2000
Valtioneuvoston asetus maaseutuelinkeinojen rahoituslain voimaantulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
841/2000
Valtioneuvoston asetus ahvenanmaalaiselta opiskelijalta yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa vaadittavasta suomen kielen taidosta
840/2000
Valtioneuvoston asetus ilmakuljetuslain voimaantulosta eräissä tapauksissa annetun asetuksen nimikkeen ja 1 §:n muuttamisesta
839/2000
Valtioneuvoston asetus valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta
838/2000
Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
837/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus satovahinkojen korvaamisessa käytettävistä yksikköhinnoista ja normisadoista vuonna 2000
836/2000
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus sähkön siirtoa ja sähköenergiaa koskevien laskujen erittelystä
835/2000
Valtioneuvoston asetus valtionosuuden perusteena käytettävien opetus- ja kirjastotoimen yksikköhintojen keskimääräisistä markkamääristä vuonna 2001
834/2000
Valtioneuvoston asetus humanistisista ja luonnontieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta
833/2000
Valtioneuvoston asetus farmasian tutkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta
832/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta
831/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräistä terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista tehtävistä ilmoituksista
830/2000
Valtioneuvoston asetus in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista laitteista
829/2000
Valtioneuvoston asetus traktoreiden ETY-tyyppihyväksynnästä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
828/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta elävän siipikarjan ja siitosmunien maastaviennistä Suomesta muihin Euroopan talousalueen valtioihin noudatettavista terveysvaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
827/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lihasta ja lihatuotteista Euroopan unionin sisämarkkinakaupassa annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
826/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden tuotantoeläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
825/2000
Valtioneuvoston asetus vaikeista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä kliinisistä ravintovalmisteista, joihin suoritetaan sairausvakuutuslain mukaista korvausta annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
824/2000
Valtioneuvoston asetus matkustaja-aluksen henkilöluetteloista
823/2000
Valtioneuvoston asetus Valtion elokuvatarkastamosta
822/2000
Valtioneuvoston asetus kuvaohjelmien tarkastamisesta
821/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön asetuksista
820/2000
Valtiovarainministeriön asetus poikkeuksista jäännösveron ja ennakonpalautuksen maksamiseen vuonna 2001 ja 2002
819/2000
Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
818/2000
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta
817/2000
Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain 14 ja 19 §:n kumoamisesta
816/2000
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 78 §:n kumoamisesta
815/2000
Laki toimeentulotuesta annetun lain 25 §:n kumoamisesta
814/2000
Laki päihdehuoltolain 8 ja 12 §:n muuttamisesta
813/2000
Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta
812/2000
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
811/2000
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun ja sosiaaliturvakortin kokeilusta
810/2000
Valtiovarainministeriön asetus Aleksis Kiven ja kirjallisuuden juhlarahasta
809/2000
Valtioneuvoston asetus ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
808/2000
Valtioneuvoston asetus eräistä maaseudun kehittämiseen myönnettävistä lainoista
807/2000
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2000/2001 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
806/2000
Valtioneuvoston asetus maatalouden ympäristötukeen varatun määrärahan käyttämisestä vuonna 2000
805/2000
Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen 20 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
804/2000
Valtioneuvoston asetus poliisikoulutuksesta annetun asetuksen 11 ja 17 §:n muuttamisesta
803/2000
Työministeriön asetus työnantajan velvollisuudesta maksaa korvausta työntekijälle merionnettomuudessa menetetystä henkilökohtaisesta omaisuudesta
802/2000
Laki osakeyhtiölain muuttamisesta
801/2000
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 16 ja 33 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.