1302/2000

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000

Sisäasiainministeriön asetus holhoustoimessa tarvittavan edunvalvontapalvelun tuottajalle maksettavasta korvauksesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 1 päivänä huhtikuuta 1999 holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain (443/1999) 6 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään holhoustoimessa tarvittavan edunvalvontapalvelun tuottajalle valtion varoista maksettavasta korvauksesta ja sen perusteesta.

Edunvalvontapalveluiden kustannukset korvataan valtion talousarvioon tarkoitusta varten varatun määrärahan rajoissa.

2 §
Korvausten maksaminen

Maistraatti maksaa korvauksen edunvalvontapalvelun tuottajalle siten kuin tässä asetuksessa säädetään. Ahvenanmaan maakunnassa korvauksen maksaa lääninhallitus.

Korvaus maksetaan maistraatin päätöksen mukaisesti ilman erillistä hakemusta.

3 §
Korvaus vuonna 2001

Edunvalvontapalvelujen tuottajalle maksetaan korvauksena edunvalvontapalvelujen tuottamisesta 3,00 markkaa kunnan asukasta kohden, kuitenkin vähintään 800 markkaa ja enintään 1200 markkaa edunvalvontaa kohden.

Jos kunta tuottaa edunvalvontapalveluista vain osan, määräytyy korvaus kunnan ja muun palvelun tuottajan kesken edunvalvontojen lukumäärän mukaisessa suhteessa. Asukaslukuna otetaan huomioon kunnan väestötietolain (507/1993) 18 §:n mukainen asukasluku vuoden vaihteessa 2000-2001. Edunvalvontojen lukumääränä otetaan huomioon holhousasioiden rekisterin mukaan kunnalla ja muulla palveluntuottajalla 1.3.2001 olleet edunvalvonnat.

Korvaus maksetaan viimeistään kesäkuussa 2001.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001 ja on voimassa vuoden 2001 loppuun.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000

Alue- ja kuntaministeri
Martti Korhonen

Ylitarkastaja
Terhi Lehtonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.