1300/2000

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000

Tasavallan presidentin asetus Maailman postiliiton yleisohjesäännön ja muiden sopimusten voimaansaattamisesta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Pekingissä 15 päivänä syyskuuta 1999 tehdyt Maailman postiliiton yleisohjesääntö, Maailman postiliiton yleissopimus päättöpöytäkirjoineen ja rahaliikennesopimus, jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 15 päivänä joulukuuta 2000 ja joita koskevat hyväksymiskirjat on talletettu Maailman postiliiton huostaan 21 päivänä joulukuuta 2000, tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001, niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Euroopan unionin jäsenmaana Suomi ilmoittaa soveltavansa Maailman postiliiton yleisohjesääntöä, Maailman postiliiton yleissopimusta päättöpöytäkirjoineen ja rahaliikennesopimusta noudattaen Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa sekä Maailman kauppajärjestön Maailman palvelukaupan yleissopimuksessa (GATS) määriteltyjä velvollisuuksiaan.

3 §

Sopimusten määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

(Asetuksessa mainitut sopimukset ja muut asiakirjat ovat nähtävinä ja saatavissa Telehallintokeskuksessa, joka myös antaa niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Kimmo Sasi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.