1299/2000

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000

Tasavallan presidentin asetus Maailman postiliiton perussopimuksen kuudennen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Pekingissä 15 päivänä syyskuuta 1999 tehty Maailman postiliiton perussopimuksen (SopS 17/1967) kuudes lisäpöytäkirja, jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 15 päivänä joulukuuta 2000 ja jota koskeva ratifioimiskirja on talletettu Maailman postiliiton huostaan 21 päivänä joulukuuta 2000, tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001, niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Euroopan unionin jäsenmaana Suomi ilmoittaa soveltavansa Maailman postiliiton perussopimuksen kuudetta lisäpöytäkirjaa noudattaen Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa sekä Maailman kauppajärjestön Maailman palvelukaupan yleissopimuksessa (GATS) määriteltyjä velvollisuuksiaan.

3 §

Lisäpöytäkirjan määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 71/2000)

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Kimmo Sasi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.