1289/2000

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnan yhteistyöryhmästä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään perustuslain 119 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Tehtävät ja asema

Maa- ja metsätalousministeriön yhteydessä toimivan elintarvikevalvonnan yhteistyöryhmän tehtävänä on käsitellä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan kuuluvien elintarvikevalvonnan toimielinten:

1) tulosohjauksen yhteensovittamista siltä osin kuin käsiteltävä asia liittyy elintarvikeketjun turvallisuuteen ja kuluttajan suojaamiseen säännösten vastaisten elintarvikkeiden aiheuttamilta taloudellisilta tappioilta;

2) yhteisiä toimintalinjoja elintarvikeketjuun liittyvissä terveysvaaratilanteissa;

3) muita, elintarvikevalvonnan yhteistyöryhmän jäsenten sen käsiteltäviksi saattamia asioita.

Yhteistyöryhmä voi tarvittaessa antaa lausuntonsa sen käsiteltäväksi saatetusta asiasta.

2 §
Kokoonpano

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa yhteistyöryhmän kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Yhteistyöryhmään kuuluvat jäseninä kauppa- ja teollisuusministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön edustajat sekä Elintarvikeviraston, Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen ja Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen ylijohtajat ja henkilöstön edustajat.

Maa- ja metsätalousministeriö kutsuu yhteistyöryhmään myös hallinnonalansa muiden virastojen ja laitosten johtajat ja henkilöstön edustajat, jos se on tarpeen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan elintarvikeketjun kattavan valvonnan yhteensovittamiseksi. Jokaiselle jäsenelle määrätään myös varajäsen.

Yhteistyöryhmän puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana toimii maa- ja metsätalousministeriön edustaja. Yhteistyöryhmä on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä ovat läsnä.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2001.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Hallitusneuvos
Kristiina Pajala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.