1279/2000

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000

Laki työntekijäin eläkelain 7 f §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/1961) 7 f §:n 1 momentin 3 ja 4 kohta, sellaisina kuin ne ovat laissa 1482/1995, sekä

lisätään 7 f §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 1482/1995, uusi 4 kohta, jolloin muutettu 4 kohta siirtyy 5 kohdaksi, seuraavasti:

7 f §

Muuta kuin osa-aikaeläkettä korotetaan työeläkelisällä, jos työntekijä on saanut:


3) koulutus- ja erorahastosta annetun lain, valtion virkamieslain, peruskoululain tai lukiolain mukaista omaehtoista ammatillista aikuiskoulutusta varten myönnettävää tukea;

4) aikuiskoulutustuesta annetun lain (1276/ 2000) mukaista aikuiskoulutustukea; tai

5) tämän lain 8 §:n 4 momentissa mainittujen lakien, eläkeohjesäännön tai eläkesääntöjen taikka kuntoutusrahalain mukaista kuntoutusrahaa tai ansionmenetyskorvausta tapaturmavakuutuksen tai liikennevakuutuksen kuntoutusta koskevien säännösten perusteella, ei kuitenkaan, jos kuntoutusrahaa on maksettu eläkkeen lisänä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

HE 150/2000
TyVM 11/2000
EV 196/2000

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.