1237/2000

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista 20 päivänä joulukuuta 1995 annetun liikenneministeriön päätöksen (1605/1995) 2 §:n 10 kohta, 3 §:n 2 momentin 2 kohta ja liite,

sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 10 kohta päätöksessä 200/1999, 3 §:n 2 momentin 2 kohta päätöksessä 1107/1998 ja liite päätöksessä 1180/1999, seuraavasti:

2 §
Omakustannusarvon mukaiset kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Ajoneuvohallintokeskus perii omakustannusarvon mukaisen, tämän päätöksen liitteessä määrätyn kiinteän maksun seuraavista suoritteista:


10) katsastustoiminnan harjoittajalta katsastustoiminnan kehittämismaksua, valvontamaksua ja ajoneuvorekisterin käyttöaikamaksua kultakin edellisen kuukauden aikana suoritetulta katsastukselta;


3 §
Omakustannusarvosta poikkeavat kiinteä- maksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Ajoneuvohallintokeskus perii omakustannusarvoa korkeamman kiinteän maksun seuraavista suoritteista:


2) koenumerotodistus 1 500 markkaa;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Ministeri
Kimmo Sasi

Hallitusneuvos
Jarmo Hirsto

Maksutaulukko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.