1196/2000

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Valtioneuvoston asetus valtion ydinjätehuoltorahastosta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

kumotaan 12 päivänä helmikuuta 1988 valtion ydinjätehuoltorahastosta annetun asetuksen (162/1988) 10 §:n 3 momentti,

muutetaan 5 §:n 6 kohta, 5 §:n 10 kohdan, 7 §:n 3 momentin suomenkielinen sanamuoto, 8 § sekä 9 §:n 1 momentin suomenkielinen sanamuoto,

lisätään 8 §:än uusi 2 momentti seuraavasti:

5 §

6) päättää ydinergialain 52 §:n 5 momentissa tarkoitetusta sijoitustoiminnasta;


10) tehdä ehdotus rahaston talousarvioksi ja hyväksyä rahaston tilinpäätös;


7 §

Valtion ydinjätehuoltorahaston muun henkilökunnan ottaa toimitusjohtaja talousarvion osoittamissa rajoissa.

8 §

Valtion ydinjätehuoltorahaston toimitusjohtajan ja johtokunnan jäsenten palkkiot vahvistaa kauppa- ja teollisuusministeriö. Muun henkilökunnan palkkauksen määrää toimitusjohtaja rahaston talousarvion osoittamissa rajoissa.

Valtion ydinjätehuoltorahastoon sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa valtion matkustussääntöä.

9 §

Valtion ydinjätehuoltorahaston talousarvion vahvistaa kauppa- ja teollisuusministeriö hankittuaan siitä lausunnon niiltä jätehuoltovelvollisilta, joilla on oikeus saada rahastosta ydinenergialain 52 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa ja asian oltua valmistavasti käsiteltävänä valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa. Talousarvioon on liitettävä selvitys kunakin vuonna palkattavan henkilökunnan määrästä sekä siitä, missä määrin rahaston tehtäviä voidaan suorittaa virkatyönä kauppa- ja teollisuusministeriössä ja missä määrin rahasto voi käyttää kauppa- ja teollisuusministeriön toimitiloja ja irtaimistoa samoin kuin ministeriölle tästä aiheutuvien kustannusten määrästä ja niiden mahdollisesta korvaamisesta ministeriölle.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Kauppa- ja teollisuusministeri
Sinikka Mönkäre

Ylitarkastaja
Esa Joutsenvirta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.