1176/2000

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan perusteista merimieseläkelain 3 a §:n 2 ja 3 momentin mukaista vastuunjakoa varten

Sosiaali- ja terveysministerin päätöksen mukaisesti säädetään 26 päivänä tammikuuta 1956 annetun merimieseläkelain (72/1956) 3 a §:n 4 ja 5 momentin nojalla, sellaisena kuin ne ovat laissa 1346/1990:

1 §

Merimieseläkelain (72/1956) 3 a §:n 4 momentin mukainen työntekijäin eläkelain (395/1961) vähimmäiseläketurvaa vastaava merimieseläkelain mukaisen eläkkeen osa, ikään, ansioihin ja työsuhdeaikaan liittyvät suureet, rahastoitu vanhuuseläke, eläkevastuu, vuosimaksu, vuosimaksun tasausosa ja tasausosista muodostunut rahasto, tietojen korjaaminen, vakuutustekniset suureet, vapaakirjan muuntaminen ja eläkeiän pyöristäminen lasketaan tämän asetuksen liitteessä 1 esitetyllä tavalla.

Laskennassa tulee käyttää tämän asetuksen liitteen 2 mukaisia kertoimia.

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä joulukuuta 2000 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2000 toimitettavassa vastuunjaossa.

Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön 30 päivänä kesäkuuta 1994 antamat määräykset (Dnro 95/44/94) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Ylitarkastaja
Tarja Härkönen

Liitteet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.