1151/2000

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2000

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturmavakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa

Sosiaali- ja terveysministeriö on työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa 15 päivänä joulukuuta 2000 annetun lain (1077/2000) 2 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Sen estämättä, mitä tapaturmavakuutuslaissa (608/1948) säädetään, vuodelle 2001 maksettavan päivärahan perusteena olevan vuosityöansion määrästä vähennetään viisi prosenttia, ei kuitenkaan työnantajalle korvausta suoritettaessa. Samoin menetellään, kun päivärahan perusteena ovat tapaturmavakuutuslain 16 a §:n mukaan laskettavat neljän viikon ansiot.

2 §

Jos 1 §:ssä tarkoitettu työansio määräytyy yrittäjätulojen perusteella, ei 1 §:ssä tarkoitettua vähennystä kuitenkaan tehdä.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2000

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Hallitussihteeri
Lauri Pelkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.