1150/2000

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2000

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausvakuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa ja kuntoutusrahalain mukaisissa kuntoutusrahoissa

Sosiaali- ja terveysministeriö on työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa 15 päivänä joulukuuta 2000 annetun lain (1077/2000) 2 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Sairausvakuutuslain (364/1963) 16 §:ssä ja sairausvakuutusasetuksen (473/1963) 8 §:ssä tarkoitetuista verotuksessa todetuista tai sairausvakuutusasetuksen 10 §:n mukaisesti selvitetyistä työ- ja virkasuhteessa saaduista työtuloista vähennetään viisi prosenttia.

Mitä 1 momentissa säädetään vähennyksen tekemisestä sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan perusteena käytettävistä työtuloista, sovelletaan vastaavasti kuntoutusrahalain (611/1991) 14 §:n mukaan määrätyn kuntoutusrahan perusteena käytettäviin työtuloihin.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2000

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Hallitussihteeri
Lauri Pelkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.