1143/2000

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2000

Verohallituksen päätös vuonna 2001 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta

Verohallitus on 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun ennakkoperintälain (1118/1996) 4 §:n 1 momentin nojalla määrännyt:

1 §

Ennakonpidätys toimitetaan tammikuussa vuonna 2001 maksettavasta suorituksesta joulukuun 31 päivänä vuonna 2000 voimassa olleiden pidätysprosenttien mukaisesti, ottaen huomioon mitä Verohallituksen 26 päivänä toukokuuta vuonna 2000 antamassa päätöksessä (470/2000) palkansaajan pidätysprosentin alentamisesta ajalla 1.6.2000― 31.12.2000 on määrätty. Jos verovelvollisella on verotoimiston vuodelle 2001 määräämä verokortti, ennakonpidätys toimitetaan kuitenkin sen mukaan. Ennakonpidätyksen määrää laskettaessa ei oteta huomioon vuonna 2000 maksettuja suorituksia eikä niistä toimitettuja ennakonpidätyksiä.

2 §

Helmikuun 1 päivänä tai sen jälkeen vuonna 2001 maksettaviin palkkoihin, eläkkeisiin ja muihin ennakkoperintälaissa tarkoitettuihin suorituksiin sovelletaan vuodelle 2001 vahvistettuja pidätysprosentteja. Ennakonpidätyksen määrää laskettaessa 1.2.2001 tai sen jälkeen ei oteta huomioon tammikuussa vuonna 2001 maksettuja suorituksia eikä niistä toimitettuja ennakonpidätyksiä.

Tammikuussa vuonna 2001 maksetut palkat, eläkkeet ja muut ennakonpidätyksen alaiset suoritukset otetaan huomioon ennakonpidätyksen määrää laskettaessa 1.2.2001 tai sen jälkeen, jos henkilöllä on portaikkoverokortti.

3 §

Ennakonpidätys toimitetaan edellä 1 ja 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla ennakkoperintälain

1) 13 §:ssä tarkoitetusta palkasta;

2) 25 §:ssä tarkoitetuista työ- ja käyttökorvauksista, jos suorituksen saajaa ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin;

3) sekä eläkkeestä, etuudesta ja muusta ennakonpidätyksen alaisesta suorituksesta, jollei ennakonpidätyksen määrästä ole säädetty asetuksella.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2000

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Riitta Roos

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.