1142/2000

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2000

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 11 §:n mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteiden vastuunjakosuureesta ja eräiden kertoimien arvoista

Sosiaali- ja terveysministerin päätöksen mukaisesti säädetään 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/1961) 12 a §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 390/1995:

1 §

Työntekijäin eläkelain (395/1961) 11 §:n mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteiden vastuunjakosuureen laskukaava ja eräiden kertoimien arvot ovat tämän asetuksen liitteessä.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä joulukuuta 2000 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2000 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille 26 päivänä marraskuuta 1990 antamien ohjeiden (Dnro 147/313/90) kaava 31 ja liite 2 niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2000

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Matemaatikko
Pirjo Moilanen

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.