1137/2000

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2000

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden vieraiden aineiden näytteenotto- ja määritysmenetelmistä

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 17 maaliskuuta 1995 annetun elintarvikelain (361/1995) 48 §:n nojalla:

1 §
Asetuksen tarkoitus

Tällä asetuksella pannaan täytäntöön 16 päivänä heinäkuuta 1998 annettu komission direktiivi 98/53/EY näytteenotto- ja määritysmenetelmistä tiettyjen elintarvikkeissa olevien vieraiden aineiden enimmäismäärien virallista tarkistusta varten. Tämän lisäksi on noudatettava näytteenottoasetuksen 1983/385 määräyksiä.

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2000.

Komission direktiivi98/53/EY (31998L0053); EYVL N:o L 201, 17.7.1998, s. 93

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2000

Ministeri
Kimmo Sasi

Ylitarkastaja
Liisa Rajakangas

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.