1134/2000

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2000

Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

kumotaan Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta 30 päivänä toukokuuta 1997 annetun asetuksen (520/1997) 6 §,

muutetaan 2 §, sekä

lisätään 5 §:ään uusi 4 ja 5 momentti seuraavasti:

2 §
Kelpoisuus ja pätevyys eräisiin virkoihin ja tehtäviin

Kelpoisuudesta pelastushallinnon päätoimisen päällystön, alipäällystön ja miehistön virkoihin ja tehtäviin ja sellaisiin poliisihallinnon, puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen virkoihin ja tehtäviin, joihin kelpoisuusvaatimuksena on muu kuin tutkintojen tunnustamislain 2 §:ssä tarkoitettu tutkinto, sekä pätevyydestä toimia ajoneuvo- ja torninosturin kuljettajana päätetään tutkintojen tunnustamislain 3 §:n 2 momentin mukaisesti.

5 §
Pakollinen kelpoisuuskoe

Kun hakemus koskee kelpoisuutta virkaan tai tehtävään, johon vaaditaan poliisioppilaitoksessa suoritettu tietty tutkinto tai määrätyt opinnot, pakollisen kelpoisuuskokeen toimeenpanee poliisioppilaitos.

Kun hakemus koskee kelpoisuutta virkaan tai tehtävään, johon vaaditaan raja- ja merivartiokoulussa suoritettu tietty tutkinto tai määrätyt opinnot, pakollisen kelpoisuuskokeen toimeenpanee raja- ja merivartiokoulu.


Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2000.

1) neuvoston direktiivi 89/48/ETY; EYVL N:o L 19, 24.1.1989, s. 16
2) neuvoston direktiivi 92/51/ETY; EYVL N:o L 209, 24.7.1992, s. 25
3) komission direktiivi94/38/EY; EYVL N:o L 217, 23.8.1994, s. 8
4) komission direktiivi95/43/EY; EYVL N:o L 184, 3.8.1995, s. 21
5) komission direktiivi97/38/EY; EYVL N:o L 184, 12.7.1997, s. 31
6) komission direktiivi 2000/5/EY; EYVL N:o L 054, 26.2.2000, s. 42

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2000

Opetusministeri
Maija Rask

Hallitussihteeri
Terttu Ujainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.