1132/2000

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2000

Valtioneuvoston asetus eräiden opintotukilaissa (28/1972) tarkoitettujen määrien vahvistamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 21 päivänä tammikuuta 1994 annetun opintotukilain (65/1994) 51 §:n 3 momentin ja 14 päivänä tammikuuta 1972 annetun opintotukilain (28/1972) 7 ja 8 §:n nojalla:

1 §
Opintolainan enimmäiskorko

Opintolainan enimmäiskorko on 4,96 prosenttia.

2 §
Valtion maksama korkotuki sekä lainan- saajan korko-osuus

Valtion luottolaitoksille korkotuen alaisista opintolainoista maksaman korkotuen määrä on 1,86 prosenttia.

Lainansaajan korko-osuus on 3,1 prosenttia.

3 §
Valtion suorittama hoitokorvaus

Opintotukilain (28/1972) 8 §:ssä tarkoitettu hoitokorvaus sisältyy 1 §:ssä tarkoitettuun enimmäiskorkoon.

4 §
Vuosittaisen tarkistuksen peruste

Edellä 1 §:ssä tarkoitettua enimmäiskorko tarkistetaan vuosittain 1 päivästä tammikuuta sillä prosenttiyksikkömäärällä, jolla syyskuun lopussa päättyneen 12 kuukauden jakson yleisön euromääräisten talletusten keskikorko on muuttunut edellisen syyskuun lopussa päättyneen 12 kuukauden jakson vastaavasta keskikorosta.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Tällä asetuksella kumotaan eräiden opintotukilaissa (28/1972) tarkoitettujen määrien vahvistamisesta 8 päivänä joulukuuta 1999 annettu valtioneuvoston päätös (1169/1999).

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2000

Kulttuuriministeri
Suvi Lindén

Neuvotteleva virkamies
Leena Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.