1131/2000

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2000

Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan yleissopimuksen liitteen muutosten voimaansaattamisesta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Lontoossa 9 päivänä syyskuuta 1999 kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan yleissopimuksen (SopS 27/1967) liitteeseen Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriliikenteen helpottamista käsittelevän komitean päätöslauselmalla FAL.6(27) tehdyt muutokset, jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 22 päivänä syyskuuta 2000, tulevat Suomen osalta kansainvälisesti voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Muutosten määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

(Muutokset ovat nähtävinä ja saatavissa Merenkulkulaitoksessa, joka myös antaa niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2000

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Liikenne- ja viestintäministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.