1129/2000

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2000

Tasavallan presidentin asetus poliisin ansiorististä ja ansiomitalista

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministerin esittelystä, säädetään julkisen arvonannon osoituksista 23 päivänä joulukuuta 1999 annetun lain (1215/1999) 2 §:n 1 momentin nojalla:

1 §

Poliisin kunniamerkkejä ovat poliisin kullattu ansioristi, hopeinen ansioristi, kullattu ansiomitali ja hopeinen ansiomitali. Kunniamerkki voidaan myöntää poliisin henkilöstöön kuuluvalle tunnustukseksi. Kunniamerkki voidaan antaa myös muulle henkilölle ja organisaatiolle poliisin hyväksi tehdystä ansiokkaasta työstä.

Poliisin tehtävässä surmansa saaneen lähiomaiselle voidaan luovuttaa poliisin ansioristi tai -mitali muistona säilytettäväksi.

Ansioristin ja -mitalin ohella annetaan omistuskirja.

2 §

Poliisin ansioristin ja kullatun ansiomitalin myöntää poliisiylijohtajan esityksestä sisäasiainministeri. Esityksiä poliisin ansioristin tai kullatun ansiomitalin myöntämisestä voivat tehdä poliisin ylijohto, poliisin lääninjohdot, valtakunnalliset yksiköt, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos, poliisioppilatokset ja poliisin tekniikkakeskus.

Poliisin hopeisen ansiomitalin myöntää poliisiylijohtaja.

Alaistensa poliisiyksiköiden henkilöstölle hopeisen ansiomitalin myöntää myös lääninpoliisijohtaja ja valtakunnallisen yksikön päällikkö.

Esityksiä hopeisen ansiomitalin myöntämisestä voivat tehdä poliisiyksiköiden päälliköt.

3 §

Sisäasiainministeriö pitää luetteloa poliisin ansioristin ja kullatun ansiomitalin saaneista. Luetteloa hopeisen ansiomitalin saaneista pitävät myöntämiseen oikeutetut viranomaiset.

4 §

Poliisin ansioristi valmistetaan sinisestä emalista ja hopeasta. Risti on läpimitaltaan 40 millimetriä. Etupuolella on ristikuvion ohella poliisin tunnuskuvan aihe ja heraldinen ruusu. Ansioristiin kuuluu 31 millimetrin levyinen nauha, jossa on vaaleansinisellä pohjalla kaksi tummansinistä raitaa kapeiden valkoisten juovien välissä.

Erityisen merkittävistä ansioista tai toiminnasta vaarallisessa tilanteessa annettava ansioristi voidaan valmistaa kullattuna tai varustaa nauhassa olevalla poliisin tunnuksella.

Poliisin ansioristi ja siihen kuuluva nauha ovat alla olevan kuvan mukaiset.

5 §

Poliisin ansiomitali valmistetaan kullatusta metallista tai hopeasta. Mitali on läpimitaltaan 31 millimetriä. Mitalin etupuolella on kohokuvana poliisin ansioristi. Mitalin kääntöpuolella on poliisin virallinen tunnuskuvio ja juokseva numero. Ansiomitaliin kuuluva nauha on vastaava kuin ansioristissä.

Poliisin ansiomitali ja siihen kuuluva nauha ovat alla olevan kuvan mukaiset.

6 §

Poliisin ansioristiä ja -mitalia kannetaan nauhassa kunniamerkin tapaan.

Virkapuvussa saadaan nauhaa kantaa myös nauhalaatassa.

7 §

Poliisin ansioristi tai -mitali voidaan ottaa pois poliisin henkilöstöön kuuluvalta, joka virassaan tai muuten on käyttäytynyt poliisin arvoa alentavalla tavalla.

8 §

Sisäasiainministeriö antaa tarkempia ohjeita tämän asetuksen soveltamisesta.

9 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Tällä asetuksella kumotaan poliisin ansiorististä 25 päivänä maaliskuuta 1988 annettu asetus (289/1988).

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2000

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sisäasiainministeri
Ville Itälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.