1101/2000

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2000

Opetusministeriön asetus korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista ja hallinnosta

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä tammikuuta 1994 annetun opintotukilain (65/1994) 49 §:n nojalla:

1 §
Avustukset

Korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemiseen valtion talousarviossa osoitetusta määrärahasta voidaan myöntää avustusta opiskelijaravintolan pitäjälle opiskelija-aterian hinnan alentamiseksi. Avustusta saadaan käyttää alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa tai ammattikorkeakoulututkintoa suorittavien korkeakouluopiskelijoiden sekä opintotukeen oikeuttaviin ammatillisiin tai erikoistumiskoulutusohjelmiin taikka poikkeuskoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden aterioiden hinnan alentamiseksi.

Muualla kuin korkeakoulun tiloissa sijaitsevan opiskelijaravintolan pitäjälle voidaan lisäksi myöntää ylimääräistä ateriakohtaista avustusta tilojen ja kiinteiden laitteiden kustannuksiin.

2 §
Avustuksen määrä

Opiskelija-aterian hinnan alentamiseksi myönnettävän avustuksen ateriakohtainen määrä (ateriatuki) vahvistetaan vuosittain valtion talousarviossa.

Tilojen ja kiinteiden laitteiden kustannuksiin myönnettävän ylimääräisen avustuksen määrä on enintään viisi markkaa sellaista ateriaa kohden, josta maksetaan ateriatukea, kuitenkin enintään opiskelijaruokailusta aiheutuvien tilojen ja kiinteiden laitteiden kustannusten määrä. Ylimääräisen avustuksen määrässä voidaan ottaa huomioon tilojen muu käyttö ja siitä saatavat tulot.

3 §
Avustukseen oikeuttavien aterioiden enimmäishinnat

Avustukseen oikeuttavan lounaan enimmäishinta on 21,50 markkaa ja annosruoan 33 markkaa. Opiskelijalta ateriasta perittävää hintaa alennetaan ateriatuen määrällä.

4 §
Menettely

Kansaneläkelaitos hoitaa avustusten toimeenpanoa.

Kansaneläkelaitos myöntää avustuksen ravintolanpitäjän hakemuksesta. Ennen avustuksen myöntämistä kansaneläkelaitoksen tulee kuulla sitä korkeakoulua, jonka opiskelijoiden ruokailumahdollisuuksien järjestämiseksi ravintolatoiminta on tarpeen.

Kansaneläkelaitos maksaa avustuksen ravintolanpitäjälle tilitysten perusteella ja antaa ravintolanpitäjälle vuosittain päätöksen myönnetystä avustuksesta.

5 §
Edellytykset

Opiskelija-aterian hinnan alentamiseksi myönnettävän avustuksen saamisen edellytyksenä on, että:

1) ravintolatoiminta on tarpeellista riittävien ruokailumahdollisuuksien järjestämiseksi opiskelijoille;

2) ravintolatoiminta järjestetään tarkoituksenmukaisella tavalla;

3) ravintolanpitäjä suostuu ravintolatoimintaansa koskevaan valvontaan;

4) opiskelija-ateria täyttää laadultaan yleiset terveydelliset ja ravitsemukselliset vaatimukset;

5) opiskelija-aterian hintaa alennetaan ateriatuen määrällä; ja

6) opiskelija-aterian alentamaton hinta ei ylitä ravintolan muilta asiakkailta samanlaisesta ateriasta perittävää arvonlisäverotonta hintaa.

Tilojen ja kiinteiden laitteiden kustannuksiin myönnettävän ylimääräisen avustuksen saamisen edellytyksenä on, että:

1) opiskelijaravintolan pitäjälle on myönnetty avustusta opiskelija-aterian hinnan alentamiseksi;

2) opiskelijaruokailun tilojen ja kiinteiden laitteiden kustannuksia ei rahoiteta pääosin julkisista varoista; ja

3) opiskelijaruokailun osuus ravintolan liikevaihdosta ei ole vähäinen.

6 §
Valvonta

Kansaneläkelaitos seuraa opiskelijaravintoloiden toimintaa ja valvoo avustusten käyttöä. Sitä varten sillä on oikeus tarkastaa avustuksen saajan kirjanpitoa ja toimintaa sen selvittämiseksi, onko avustus asianmukaisesti käytetty myönnettyyn tarkoitukseen ja onko avustuksen ehtoja noudatettu.

7 §
Avustuksen lakkauttaminen

Kansaneläkelaitos voi lakkauttaa avustuksen myöntämisen ravintolanpitäjälle, jos ravintolatoiminta ei enää täytä avustuksen myöntämiselle asetettuja edellytyksiä.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Tällä asetuksella kumotaan korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista ja hallinnosta 20 päivänä tammikuuta 2000 annettu opetusministeriön päätös 2/011/2000.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2000

Kulttuuriministeri
Suvi Lindén

Neuvotteleva virkamies
Leena Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.