1100/2000

Eduskunnan päätös eduskunnan tilisäännön muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 27 päivänä toukokuuta 1988 hyväksytyn eduskunnan tilisäännön (460/1988) 2, 5 ja 15 § sekä 19 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat 2 ja 5 § eduskunnan päätöksessä 723/2000, 15 § osaksi eduskunnan päätöksessä 1175/1997 ja 19 §:n 1 momentti eduskunnan päätöksessä 344/1995, sekä

lisätään 12 §:ään, sellaisena kuin se on eduskunnan päätöksessä 753/1996, uusi 2 momentti, seuraavasti:

2 §

Eduskuntaan kuuluvia virastoja ovat eduskunnan kanslia, valtiontilintarkastajain kanslia, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia ja valtiontalouden tarkastusvirasto.

5 §

Eduskunnan virastot antavat vuosittain perustellut ehdotuksensa tarvittavista määrärahoista kansliatoimikunnalle.

12 §

Valtiontalouden tarkastusvirasto hoitaa taloutensa tilivirastona siten kuin viraston taloussäännössä määrätään.

15 §

Eduskunnan kanslialla on maksuliikettään varten tulotili ja menotili sekä muita pankkitilejä sen mukaan kuin siitä tiliohjesäännössä määrätään. Tulotili tyhjennetään valtion yleiselle tulotilille. Menotilille toimitetaan tarvittava kate valtion yleiseltä menotililtä.

Eduskunnan hallintojohtaja hyväksyy tilinkäyttäjät.

19 §

Eduskunnan työjärjestyksen (40/2000) 14 §:n mukaisesti valittavan neljännen tilintarkastajan ja hänen sijaisensa/varajäsenensä tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastaja (JHTT) tai Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT). Neljännen tilintarkastajan tulee suorittaa tehtävänsä virkavastuulla. Tilintarkastajien tehtävänä on tarkastaa eduskunnan ja sen virastojen tilit ja hallinto.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

PNE 4/2000 vp
VaVM 42/2000 vp
EK 30/2000 vp

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2000

Eduskunnan puolesta


Riitta Uosukainen puhemies


Seppo Tiitinen pääsihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.