1088/2000

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2000

Laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1551/1995) 12 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1023/1997, seuraavasti:

12 §
Voimaantulo

Lakia sovelletaan palkkaan, joka saadaan tai on saatu 1 päivänä tammikuuta 1996 tai sen jälkeen, jos palkka perustuu työskentelyyn, joka alkaa tai on alkanut 1 päivän tammikuuta 1996 ja 31 päivän joulukuuta 1999 tai 1 päivän tammikuuta 2001 ja 31 päivän joulukuuta 2003 välisenä aikana, mainitut päivät mukaan luettuina. Muulta osalta lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1996 toimitettavassa verotuksessa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Tätä lakia sovelletaan myös vuosina 2001 ja 2002 tapahtuneesta työskentelystä saatuun palkkaan sen estämättä, että työskentely on alkanut vuonna 2000, edellyttäen, että lain soveltamisen edellytykset muutoin täyttyvät koko työskentelyn ajalta. Lain 2 §:n 3 momentissa tarkoitettu 24 kuukauden aika lasketaan myös tällöin siitä, kun laissa tarkoitettu työskentely alkoi vuonna 2000. Lain 4 §:ssä tarkoitettu hakemus on tässä tapauksessa annettava verovirastolle viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2001.

HE 106/2000
VaVM 33/2000
EV 186/2000

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2000

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Sauli Niinistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.