1066/2000

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2000

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2001 työttömyysvakuutusmaksuista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään työttömyysetuuksien rahoituksesta 24 päivänä heinäkuuta 1998 annetun lain (555/1998) 14 §:n 2 momentin, 16 §:n ja 18 §:n 4 ja 5 momentin nojalla:

1 §

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,7 prosenttia palkasta. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on porrastettu työnantajan maksaman palkkasumman mukaan siten, että se on 0,8 prosenttia palkasta palkkasumman ensimmäiseen viiteen miljoonaan markkaan saakka ja sen ylittävältä osalta 3,1 prosenttia palkasta.

2 §

Työttömyysturvalain (602/1984) 1 a §:n 1 momentissa tarkoitetusta yrityksen osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,8 prosenttia ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 0,3 prosenttia osaomistajalle maksettujen työpalkkojen määrästä.

3 §

Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksu on 0,8 prosenttia liikelaitoksen liiketoiminnasta maksamien ennakkoperintälain (1118/1996) 13 §:ssä tarkoitettujen palkkojen määrästä ensimmäisen viiden miljoonan markan osalta ja sen ylittävältä osalta 1,8 prosenttia.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001 ja on voimassa vuoden 2001 loppuun.

Asetusta sovelletaan vuodelta 2001 maksettaviin työttömyysvakuutusmaksuihin.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2000

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Hallitusneuvos
Hannu Hakkola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.