1062/2000

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2000

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 52 ja 53 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1257/1992) 52 ja 53 §, sellaisena kuin niistä on 52 § asetuksessa 235/1998, seuraavasti:

52 §
Ajoneuvon ja ajoneuvoyhdistelmän hyväksyminen otettavaksi käyttöön massoja ja mittoja koskevista säännöksistä poiketen

1. Ajoneuvohallintokeskus voi erityisestä syystä myöntää luvan sellaisen ajoneuvoyhdistelmän ottamiseksi käyttöön, joka poikkeaa 26 §:n 2 momentin kääntyvyyttä koskevasta säännöksestä, jos yhdistelmän vetoautossa on vähintään neljä akselia ja poikkeus on vain vähäiseltä osin tarpeen.

2. Ajoneuvohallintokeskus voi erityisestä syystä myöntää luvan sellaista mallia olevan traktorin, moottorityökoneen ja maastoajoneuvon ottamiseksi käyttöön, joka poikkeaa 20 §:n akselille ja telille kohdistuvia massoja, 21 §:n kokonaismassaa, 24 §:n 1 momentin pituutta, 25 §:n 1 momentin korkeutta ja 2 momentin leveyttä sekä 29 §:n 1 momentin traktorin ja moottorityökoneen leveyttä koskevista säännöksistä.

3. Ajoneuvohallintokeskus voi erityisestä syystä, jos liikenneturvallisuutta ei vaaranneta eikä kilpailua vääristetä, myöntää luvan 24 §:n 3 momentin enimmäispituutta tai 25 §:n 1 momentin enimmäiskorkeutta koskevista säännöksistä poikkeavan yksittäisen, ajoneuvojen kuljetukseen käytettävän ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän ottamiseksi käyttöön. Lupa voidaan myöntää seuraavin ehdoin:

a) keskiakseliperävaunuyhdistelmälle lupa voidaan myöntää enintään 20,75 metrin pituudelle, jolloin ajoneuvoyhdistelmä ei ilman kuormaa saa ylittää, mitä enimmäispituudesta säädetään;

b) lupa voidaan myöntää enintään 4,40 metrin korkeudelle, jolloin ajoneuvo tai ajoneuvoyhdistelmä ei ilman kuormaa saa ylittää, mitä enimmäiskorkeudesta säädetään;

c) lupa voidaan myöntää enintään kahden vuoden määräajaksi kerrallaan.

4. Ajoneuvohallintokeskus voi myöntää poikkeuksen 4 a luvun säännöksistä muualla kuin ETA-valtiossa rekisteröidylle tai käyttöön otetulle ajoneuvolle. Ajoneuvohallintokeskus voi asettaa ehtoja, joilla poikkeuslupa myönnetään.

5. Ministeriö voi erityisestä syystä, jos liikenneturvallisuutta ei vaaranneta eikä kilpailua vääristetä, myöntää poikkeuksen 20―26 §:n säännöksistä siltä osin kuin poikkeuksen myöntäminen ei 1―4 momentin nojalla kuulu Ajoneuvohallintokeskukselle.

53 §
Muut poikkeukset

1. Ajoneuvohallintokeskus voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen 16 §:n 2 momentin, 17 §:n 1 momentin ja 18 §:n 2 momentin talvi- ja nastarenkaiden käyttöaikaa koskevista säännöksistä.

2. Ajoneuvohallintokeskus voi myöntää rallikilpailuihin osallistuvalle ajoneuvolle poikkeuksen nastan ulkonemaa koskevasta 17 §:n 5 momentin säännöksestä.

3. Ajoneuvohallintokeskus voi myöntää elokuvantekoon tai tutkimustyöhön liittyvään toimintaan poikkeuksen 37 §:n 2 momentin säännöksestä.


Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä joulukuuta 2000.

Asetusta sovelletaan sen voimaantulon jälkeen toimitettuihin poikkeuslupahakemuksiin.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2000

Liikenne- ja viestintäministeri
Olli-Pekka Heinonen

Apulaisosastopäällikkö
Reino Lampinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.