1059/2000

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2000

Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2000 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetun verontilityslain (532/1998) 5 §:n nojalla:

1 §

Verovuoden 2000 ennakonpidätysten, ennakon täydennysmaksun ja kannossa maksettavan ennakon sekä ennen verotuksen päättymistä suoritetun jäännösveron tilityksissä sovelletaan tämän asetuksen määräyksiä.

2 §

Verovuodelta 2000 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä käytetään seuraavia jako-osuuksia:

Valtionveron osuus 42,27

Kunnallisveron osuus 49,62

Kirkollisveron osuus 3,07

Vakuutetun sairausvakuutusmaksu 5,04

3 §

Verovuodelta 2000 suoritettavia verontilityslain 5 §:n mukaisia tilityksiä varten kuntien jako-osuudet lasketaan siten, että verovuodelta 1999 toimitetussa verotuksessa vahvistettu kunnallisvero muutetaan kuntakohtaisiksi laskennallisiksi äyrimääriksi soveltamalla kunkin kunnan tuloveroprosenttia. Näin saatuja kuntakohtaisia äyrimääriä korjataan kertoimella, joka on kunkin kunnan 1 päivän tammikuuta 2000 ja 1 päivän tammikuuta 1999 asukaslukujen suhde. Tällä tavoin korjattuihin äyrimääriin sovelletaan vuoden 2000 kunnan tuloveroprosenttia ja kunkin kunnan jako-osuus lasketaan näin arvioidun kunnallisveron osuutena kaikkien kuntien vastaavien verojen summasta.

Seurakuntien jako-osuudet lasketaan siten, että kirkollisveron osuudesta erotetaan viimeksi toimitetun verotuksen maksuunpanon suhteessa evankelisluterilaisten seurakuntien yhteisosuus, saksalaisen seurakunnan osuus sekä kunkin ortodoksisen seurakunnan osuus. Tämän jälkeen evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet määrätään vastaavalla tavalla kuin kuntien jako-osuudet soveltaen äyrimääriin vuoden 2000 kirkollisveroäyrin hintaa.

Ennen kuntien ja evankelisluterilaisten seurakuntien jako-osuuksien laskentaa äyrimääriä tarkistetaan seuraavasti:

Kunta Evankelisluterilainen seurakunta Äyrimäärän alennus
Halikko Halikko 90 000 000
Kempele Kempele 33 000 000
Kemijärvi Kemijärvi 52 000 000
Kirkkonummi Kirkkonummi 76 000 000
Kuusjoki Kuusjoki 4 000 000
Lieto Lieto 24 000 000
Muurla Muurla 24 000 000
Naantali Naantali 24 000 000
Salo Salo 150 000 000
Särkisalo Särkisalo 34 500 000
Tarvasjoki Tarvasjoki 3 000 000
4 §

Tarkistettuja jako-osuuksia sovelletaan joulukuussa 2000 suoritettavasta tilityksestä lähtien, jolloin samalla oikaistaan vuoden 2000 helmikuusta vuoden 2000 marraskuuhun sovellettujen jako-osuuksien käytöstä johtuvat tilityserot.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä joulukuuta 2000.

Tällä asetuksella kumotaan verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2000 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista 9 päivänä helmikuuta 2000 annettu valtiovarainministeriön päätös (131/2000).

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2000

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Vanhempi finanssisihteeri
Merja Taipalus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.