1055/2000

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2000

Valtioneuvoston asetus valtion liikelaitosten ja liikelaitoskonsernien kirjanpidon perusteista ja tilintarkastuksesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

lisätään valtion liikelaitosten ja liikelaitoskonsernien kirjanpidon perusteista ja tilintarkastuksesta 17 päivänä joulukuuta 1998 annettuun päätökseen (1023/1998) uusi 56 a § seuraavasti:

56 a §

Sen estämättä, mitä 8 §:n 1 ja 5 momentissa, 54 §:n 2 ja 3 momentissa sekä 55 §:n 2 momentissa säädetään, valtiokonttori voi koneellisen tietovälineen käyttämiseksi kirjanpidossa kokeiluluonteisesti antaa liikelaitokselle luvan poiketa 5 §:n 4 momentissa ja 54 §:n 4 momentissa tarkoitetuista toiminnoista. Jos valtiokonttori antaa liikelaitokselle luvan, luvan saaneen on kuukausittain täsmäytyksin osoitettava, että kirjanpidon tositteet, kirjanpitotapahtumat ja kirjanpitomerkinnät on käsitelty täydellisinä pääkirjanpidossa.

Valtiokonttorin tulee antaa luvassaan tarkemmat määräykset kirjanpidossa käytettävistä menetelmistä yhtenäisten ja riittävät tiedot tuottavien kirjanpitomenetelmien varmistamiseksi. Valtiokonttori valvoo määräysten noudattamista.


Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä joulukuuta 2000.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2000

Valtiovarainministeri
Sauli Niinistö

Vanhempi hallitussihteeri
Seija Kivinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.