1034/2000

Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2000

Valtioneuvoston asetus valtion asuntorahastosta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

kumotaan valtion asuntorahastosta 30 päivänä huhtikuuta 1993 annetun asetuksen (401/1993) 12 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 1373/1997, sekä

muutetaan 1 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1054/1996, seuraavasti:

1 §

Valtioneuvosto asettaa enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan valtion asuntorahaston johtokunnan.

Johtokuntaan kuuluu enintään kymmenen jäsentä, joista yksi on viraston henkilöstön keskuudestaan valitsema. Valtioneuvosto määrää yhden jäsenen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Ympäristöministeriö vahvistaa johtokunnan jäsenten palkkiot.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2000

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Hallitusneuvos
Liisa Linna-Angelvuo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.