1033/2000

Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2000

Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutusasetuksen 8 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan 21 päivänä toukokuuta 1982 annetun maatalousyrittäjien tapaturmavakuutusasetuksen (375/1982) 8 §:n 1, 2 ja 5 momentti, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1195/1991, seuraavasti:

8 §

Ennakko suoritetaan kahtenatoista kuukausittaisena eränä. Ennakon määrästä maksetaan:

tammikuulta 13 prosenttia
helmikuulta 10 prosenttia
maaliskuulta 4 prosenttia
huhtikuulta 8 prosenttia
toukokuulta 10 prosenttia
kesäkuulta 5 prosenttia
heinäkuulta 10 prosenttia
elokuulta 10 prosenttia
syyskuulta 12 prosenttia
lokakuulta 10 prosenttia
marraskuulta 2 prosenttia
joulukuulta 6 prosenttia

Ennakoiden määriä 7 §:n mukaan tarkistettaessa kuluneelle ajalle kohdistuva korotus tai vähennys jaetaan tasan jäljellä oleville ennakkoerille. Ennakon on oltava maatalousyrittäjien eläkelaitoksen käytettävissä kunkin kuukauden ensimmäisenä sellaisena arkipäivänä, jona pankkien yleisesti keskinäisissä maksuissaan käyttämät maksujärjestelmät ovat käytössä.


Sosiaali- ja terveysministeriö voi erityisestä syystä maatalousyrittäjien eläkelaitoksen esityksestä maksaa ennakkoa 1 ja 2 momentista poiketen, jos eläkelaitoksen valmius maksaa maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaissa tarkoitetut etuudet muutoin vaarantuisi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2000

Peruspalveluministeri
Osmo Soininvaara

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Rossi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.