998/2000

Annettu Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2000

Valtioneuvoston asetus metsätaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, säädetään verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/1995) 96 §:n 1 momentin 2 kohdan ja 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/1958) 68 a §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin viimeksi mainittu lainkohta on laissa (1251/1988):


2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001, ja sitä sovelletaan vuodelta 2000 toimitettavassa tulo- ja varallisuusverotuksessa.

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2000

Ministeri
Martti Korhonen

Hallitusneuvos
Maija-Leena Sarkko

Valtioneuvostono asetus N:o 998

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.