980/2000

Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeriön asetus ojitussuunnitelman laatimisesta perittävistä maksuista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 19 päivänä lokakuuta 1961 annetun vesilain (264/1961) 21 luvun 10 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 948/1997:

1 §

Vesilain (264/1961) 21 luvun 10 §:n 1 momentissa tarkoitettu ojitussuunnitelman laatiminen ja hakijan tai muun hyödynsaajan esittämän suunnitelman täydentäminen on valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:ssä tarkoitettu liiketaloudellisin perustein hinnoiteltava suorite.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2000 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2003.

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Sakari Ervola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.