946/2000

Annettu Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2000

Valtioneuvoston asetus eräistä maaseudun kehittämiseen myönnettävistä lainoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan eräistä maaseudun kehittämiseen myönnettävistä lainoista 21 päivänä syyskuuta 2000 annetun valtioneuvoston asetuksen (808/2000) 4 §:n 1 momentti ja 34 §:n 1 momentti seuraavasti:

4 §
Lainaan liittyvää tukea koskeva tukipäätös

Työvoima- ja elinkeinokeskus päättää tuen myöntämisen yhteydessä valtionlainojen määrästä, laina-ajasta ja muista lainaehdoista. Valtionlainaan liittyvä tuki myönnetään ehdoin, että lainan vakuutena saa käyttää henkilötakausta vain, jos kunkin takaajan vastuu lainasta on enintään 6 000 euroa.


34 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä syyskuuta 2000. Asetuksen 7―16, 18, 19, 22―27 § sekä 34 §:n 2 ja 3 momentti tulevat kuitenkin voimaan 20 päivänä marraskuuta 2000. Lisäksi asetuksen 17 § tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella erikseen säädettävänä ajankohtana.Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä marraskuuta 2000.

Tätä asetusta sovelletaan hakemuksiin, jotka ovat tulleet vireille 3 päivänä huhtikuuta 2000 tai sen jälkeen.

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Katriina Pessa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.