944/2000

Annettu Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2000

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen 8 ja 12 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 6 päivänä marraskuuta 1998 annetun asetuksen (806/1998) 8 §:n 1 momentin 2 ja 5 kohta sekä 12 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 12 §:n 1 momentti osaksi asetuksissa 1005/1999 ja 521/2000, sekä

lisätään 8 §:n 1 momenttiin uusi 5 a kohta seuraavasti:

8 §
Ammatillisen koulutuksen yksikköhintojen laskeminen

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 19 §:ssä tarkoitetut ammatillisen koulutuksen koulutusalakohtaiset yksikköhinnat ovat korkeammat kuin yksikköhinnat muussa saman koulutusalan koulutuksessa seuraavasti:


2) tekniikan ja liikenteen alalla maidonkäsittelyn perustutkintoon johtavassa koulutuksessa sekä elintarvikealan perustutkintoon johtavassa meijerialan koulutusohjelmassa ja sitä vastaavassa aikaisemmassa koulutuksessa 35 prosenttia, merenkulkualan perustutkintoon johtavassa koulutuksessa 40 prosenttia, logistiikan perustutkintoon johtavassa kuljetuspalvelujen koulutusohjelmassa ja lentokoneasennuksen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa sekä niitä vastaavassa aikaisemmassa koulutuksessa 50 prosenttia sekä rakennusalan perustutkintoon johtavassa maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelmassa 100 prosenttia;


5) kulttuurialalla musiikkialan ammatillisiin perustutkintoihin johtavassa koulutuksessa 25 prosenttia ja viestintäalan perustutkintoon johtavassa koulutuksessa 20 prosenttia;

5 a) kaupan ja hallinnon alalla tietojenkäsittelyn perustutkintoon (datanomi) johtavassa koulutuksessa 20 prosenttia; sekä


12 §
Ammattikorkeakoulujen yksikköhintojen laskeminen

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 20 §:ssä tarkoitetut ammattikorkeakoulujen tutkintokohtaiset yksikköhinnat ovat korkeammat kuin yksikköhinnat muussa samaan tutkintoon johtavassa koulutuksessa seuraavasti:

1) tekniikan ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa palopäällystön koulutusohjelmassa 140 prosenttia;

2) liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa 20 prosenttia;

3) matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelmassa 30 prosenttia;

4) sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon johtavissa hammastekniikan ja suun terveydenhuollon koulutusohjelmissa 20 prosenttia; sekä

5) kulttuurialan ammattikorkeakoulututkintoon johtavissa esittävän taiteen ja tanssinopettajan koulutusohjelmissa 65 prosenttia, musiikin koulutusohjelmissa 35 prosenttia sekä kuvataiteen ja viestinnän koulutusohjelmissa 20 prosenttia.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001. Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran määrättäessä yksikköhintoja vuodelle 2001.

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2000

Opetusministeri
Maija Rask

Vanhempi hallitussihteeri
Tarja Lehtinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.