906/2000

Annettu Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2000

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus tyyppikuormituskäyristä sähkökauppojen selvittämisessä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan tyyppikuormituskäyristä sähkökauppojen selvittämisessä 22 päivänä kesäkuuta 1998 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (491/1998) 3 §, 5 §:n 1 momentti ja liitteen 3 otsikko seuraavasti:

3 §
Tyyppikäyttäjäryhmät

Jakeluverkonhaltija jakaa pienkäyttäjien sähkönkäyttöpaikat seuraaviin tyyppikäyttäjäryhmiin:

1) ryhmä 1: vakituisena asuntona käytettävät sähkönkäyttöpaikat, joissa sähkönkäyttö on pääasiassa asumiskäyttöä ja joiden sähkönkäyttö on enintään 10 000 kilowattituntia vuodessa;

2) ryhmä 2: vakituisena asuntona käytettävät sähkönkäyttöpaikat, joissa sähkönkäyttö on pääasiassa asumiskäyttöä ja joiden sähkönkäyttö on yli 10 000 kilowattituntia vuodessa;

3) ryhmä 3: muut kuin ryhmään 1 tai 2 kuuluvat sähkönkäyttöpaikat.

Asuinkiinteistön kiinteistösähköä koskeva sähkönkäyttöpaikka jaetaan ryhmään 1, jos kiinteistön huoneistot kuuluisivat 1 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tilanteessa pääasiassa ryhmään 1. Muutoin sähkönkäyttöpaikka jaetaan ryhmään 2.

Jakeluverkonhaltija voi muuttaa pienkäyttäjän tyyppikäyttäjäryhmää enintään kerran vuodessa, jos sähkönkäyttötarkoitus muuttuu tai pienkäyttäjän sähkönkäyttö ylittää tai alittaa 1 momentin 1 tai 2 kohdassa mainitun rajan vähintään viidellä prosentilla.

5 §
Kaksi- tai useampiaikaiseen mittaukseen perustuvan tyyppikuormituskäyrän soveltaminen tyyppikäyttäjäryhmiin

Ryhmiin 1-3 kuuluvan sähkönkäyttöpaikan taseselvityksen tulee perustua vähintään kaksiaikamittaukseen, jos sähkönkäyttöpaikan sähkönkäyttö mitataan kaksi- tai useampiaikaisesti. Kaksi- tai useampiaikaisessa mittauksessa käytetään kyseisen vastuualueen jakeluverkonhaltijan aikavyöhykkeitä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2000

Kauppa- ja teollisuusministeri
Sinikka Mönkäre

Ylitarkastaja
Petteri Kuuva

Liite 3

Ryhmän 3 tyyppikuormituskäyrä.

Tuntienergiat (wattitunteina) kun vuosienergia-arvio on 10 000 kWh.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.