901/2000

Annettu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2000

Valtioneuvoston asetus yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

lisätään yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista 30 päivänä maaliskuuta 1994 annetun asetuksen (245/1994) 12 §:ään uusi 3 momentti ja asetukseen uusi 14 a § seuraavasti:

4 luku

Tieteellinen jatkokoulutus

12 §
Tieteellisen jatkokoulutuksen tavoitteet

Lisensiaatin tutkintoon sisältyvän erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on, että koulutuksessa oleva perehtyy hyvin erikoisalansa tieteelliseen tietoon, hankkii erikoisalallaan tarvittavat tiedot ja taidot sekä kyvyn itsenäiseen toimintaan omalla erikoisalallaan.

14 a §
Lisensiaatin tutkinto ja erikoistumiskoulutus

Kun lisensiaatin tutkinto suoritetaan sosiaalityön alalla valtiotieteiden tai yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon tai muun vastaavan tutkinnon pohjalta, tutkintoon voidaan sisällyttää erikoistumiskoulutusta sosiaalityön erikoisaloilla.

Erikoistumiskoulutusta sisältävän lisensiaatin tutkinnon laajuus on 80 opintoviikkoa. Erikoistumiskoulutukseen sisältyy järjestelmällinen teoreettinen ja käytännöllinen syventyminen johonkin erikoistumisalaan ja tutkimus omalta erikoisalalta.

Opetusministeriö päättää kunkin yliopiston esityksestä, minkä erikoisalojen koulutusta kussakin yliopistossa järjestetään.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 2000.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2000

Opetusministeri
Maija Rask

Hallitussihteeri
Terttu Ujainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.