896/2000

Annettu Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2000

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2001 voimavaroista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 3 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (733/1992) 6 §:n, sellaisena kuin se on laissa 1114/1998, nojalla:

1 §

Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuuden laskennan perusteena olevat laskennalliset kustannukset ovat arviolta 60 085 miljoonaa markkaa.

2 §

Kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuutta laskettaessa ovat sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ikäryhmittäiset laskennalliset kustannukset kunnan asukasta kohti seuraavat:

sosiaalihuolto terveydenhuolto
0― 6-vuotiaat 24 192 mk 2 978 mk
7―64-vuotiaat 1 673 mk 3 361 mk
65―74-vuotiaat 3 189 mk 7 989 mk
75―84-vuotiaat 17 716 mk 15 061 mk
85 vuotta täyttäneet 49 511 mk 25 444 mk
3 §

Työttömien lukumäärän mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset kunnan työtöntä kohden ovat 2 212 markkaa ja työttömyysasteen mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset kunnan asukasta kohden 202 markkaa.

4 §

Sairastavuuden mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset kunnan asukasta kohden ovat 1 497 markkaa.

5 §

Kunnan omarahoitusosuus on 8 985 markkaa kunnan asukasta kohden.

6 §

Perustamishankkeen vähimmäiskustannusten markkamäärä on 2 miljoonaa markkaa.

Kokonaiskustannuksiltaan 2―25 miljoonan markan määräiset hankkeet ovat pieniä hankkeita ja yli 25 miljoonan markan määräiset hankkeet suuria hankkeita.

7 §

Perustamishankkeiden kustannusten enimmäismäärät (hankekiintiöt) ovat vuosina 2001―2004 seuraavat (milj. mk):

Vuosi 2001 2002 2003 2004
Suuret hankkeet 294,9
Pienet hankkeet 225,1 120,0 240,0
_______________ _____ _____ _____ _____
Yhteensä 520,0 120,0 240,0

Vuonna 2001 sosiaali- ja terveyspalvelujen perustamishankkeisiin suoritetaan valtionosuutta arviolta 220 miljoonaa markkaa.

8 §

Vuodelle 2001 hyväksyttävät suuret hankkeet ovat seuraavat:

Kustannukset Valtionosuus
enintään arvio
milj. mk milj. mk
Mikkeli, vanhusten palvelutalo 31,7 15,9
Espoo, Espoon keskuksen sosiaali- ja terveyspalvelujen keskus 53,0 13,3
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Keski-Suomen keskussairaalan ravintokeskus ja päiväkirurginen yksikkö 65,2 31,3
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Turun yliopistollisen keskussairaalan uudisrakennus 145,0 60,9
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ______ ______
Yhteensä 294,9 121,4
9 §

Perustamishankkeiden toteuttamisen lähtökohtana on turvata palvelujen häiriöttömän järjestämisen kannalta välttämättömät toimenpiteet. Perustamishankkeita kohdennettaessa ja ajoitettaessa otetaan huomioon myös rakennusmarkkinoiden kehitys.

10 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2000

Peruspalveluministeri
Osmo Soininvaara

Kansliapäällikkö
Markku Lehto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.