881/2000

Annettu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2000

Valtioneuvoston asetus väylämaksuasetuksen 10 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan 16 päivänä joulukuuta 1983 annetun väylämaksuasetuksen (1016/1983) 10 §, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 1146/1998, seuraavasti:

10 §

Merenkulkulaitos voi kirjallisesta hakemuksesta yksittäistapauksessa myöntää alennuksen tai vapautuksen väylämaksun suorittamisesta ja määrätä jo suoritetun väylämaksun tai osan siitä maksettavaksi takaisin, jos:

1) matkailun tai rannikko- taikka kauttakulkuliikenteen edistämiseen liittyvät näkökohdat taikka Suomen ulkomaankaupan edistämiseen liittyvät painavat syyt sitä vaativat; tai

2) maksun periminen täysimääräisenä olisi olosuhteet huomioon ottaen ilmeisesti kohtuutonta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2000 ja on voimassa vuoden 2002 loppuun.

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2000

Ministeri
Kimmo Sasi

Merenkulkuneuvos
Raimo Kurki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.