864/2000

Annettu Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2000

Valtioneuvoston asetus kemikaaliasetuksen 12 ja 20 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan 12 päivänä heinäkuuta 1993 annetun kemikaaliasetuksen (675/1993) 12 §:n 2 momentti ja 20 §, sellaisena kuin niistä 12 §:n 2 momentti on asetuksessa 256/1997, seuraavasti:

12 §

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus pyytää tarvittaessa lausunnon uuden aineen vaaran arvioimiseksi Suomen ympäristökeskukselta ja muilta kemikaalilaissa tarkoitetuilta valvontaviranomaisilta.


20 §
Kemikaalirekisterin osarekisterit

Kemikaalilain 58 §:ssä tarkoitetussa kemikaalirekisterissä on seuraavat osarekisterit:

1) tuoterekisteri, jossa on kemikaalilain 48 a §:ssä, työturvallisuuslain (299/1958) 40 a §:ssä ja tämän asetuksen 19 §:n 3 momentissa tarkoitetut tiedot:

2) suojauskemikaalirekisteri, jossa on tiedot kemikaalilain 25 §:ssä tarkoitetuista suojauskemikaaleista sekä kemikaalilain 26 §:ssä tarkoitetuista suojauskemikaaleja koskevista ilmoituksista;

3) luparekisteri, jossa on tiedot kemikaalilain 32 §:ssä tarkoitetuista luvista ja ilmoituksista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2000

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Vanhempi hallitussihteeri
Antti Posio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.