858/2000

Annettu Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2000

Opetusministeriön asetus Valtion elokuvatarkastamon ja elokuvalautakunnan suoritteiden maksullisuudesta

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §

Kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain (775/2000) 21 §:ssä tarkoitetusta Valtion elokuvatarkastamon suorittamasta kuvaohjelman tarkastamisesta peritään maksu, jonka suuruus on 12 markkaa kutakin ohjelman alkavaa minuuttia kohden. Maksu on kuitenkin vähintään 200 markkaa.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, vuorovaikutteisen kuvaohjelman tarkastamisesta peritään 400 markan maksu ja, jos ohjelman tarkastus kestää enemmän kuin puoli tuntia, jokaiselta alkavalta puolelta tunnilta lisäksi 150 markkaa. Maksu on kuitenkin enintään 2 000 markkaa ohjelmalta.

Jos tarkastusviranomaisella ei ole sellaisia laitteita, joilla kuvaohjelman tarkastaminen voidaan suorittaa, ja tarkastuksessa käytetään hakijan laitteita, 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta maksusta vähennetään kolmannes.

2 §

Kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain 6 §:ssä tarkoitetusta luvasta esittää kuvaohjelma 18 vuotta nuoremmille ilman ennakkotarkastusta peritään kiinteä maksu, jonka suuruus on 850 markkaa.

3 §

Valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:n 1 momentissa tarkoitettuja muita suoritteita, jotka Valtion elokuvatarkastamo hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) luettelot ja muut myyntiin tarkoitetut julkaisut;

2) tieto- ja asiantuntijapalvelut sekä selvitykset;

3) valokuva- ja kopiopalvelut; sekä

4) muut tilauksesta tuotetut suoritteet.

4 §

Valtion elokuvalautakunnan ensimmäisenä muutoksenhakuasteena tekemät päätökset ovat maksuttomia. Maksuttomia ovat myös elokuvatarkastamon kansainväliseen yhteistyöhön liittyvä toiminta, vähäiset tiedottamis-, opastus- ja neuvontapalvelut sekä poliisin ja tullin oikeudenhoitoon pyytämä virka-apu. Valtion elokuvatarkastamon arkistoaineiston ja kortistojen käyttö elokuvatarkastamon tiloissa on maksutonta itsepalvelua.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2001.

Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2000

Kulttuuriministeri
Suvi Lindén

Hallitusneuvos
Erkki Norbäck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.