842/2000

Annettu Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2000

Valtioneuvoston asetus maaseutuelinkeinojen rahoituslain voimaantulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelyssä,

muutetaan maaseutuelinkeinojen rahoituslain voimaatulosta 30 päivänä maaliskuuta 2000 annetun valtioneuvoston asetuksen (320/2000) 1 §:n 2 momentti seuraavasti:

1 §

Lain 10 ja 13 §, 14 §:n 1 ja 2 momentti, 15 §:n 1 momentti, 16 § ja sen edellä oleva luvun numero ja otsikko, 21 §:n 1―3 momentti, 22 §:n 1―3 momentti, 23 §:n edellä olevan luvun numero ja otsikko, 23 §:n 3 momentti, 25 §:n 2 momentti, 29 §:n 1―3 momentti, 30 §:n 1 momentti, 36 §:n edellä olevan luvun numero, 41 §:n edellä oleva luvun numero, 65 §:n 1 momentin 7 kohta sekä 2 ja 3 momentti, 67 §:n edellä oleva luvun numero, sellaisina kuin niistä ovat 10 ja 13 §, 14 §:n 1 ja 2 momentti, 15 §:n 1 momentti, 16 § sekä sen edellä oleva luvun numero ja otsikko, 25 §:n 2 momentti, 29 §:n 2 momentti, sekä 36, 41 ja 67 §:n edellä oleva luvun numero laissa 44/2000, tulevat voimaan 1 päivänä marraskuuta 2000. Lain 31 §:n 2 momentti, 32―34 ja 36―40 §, 65 §:n 3 momentti, 71 §:n 2 momentti ja 72 §, sellaisina kuin niistä ovat 33 § laissa 44/2000 sekä 32 ja 36 § osaksi viimeiseksi mainitussa laissa, tulevat kuitenkin voimaan valtioneuvoston asetuksella erikseen säädettävänä ajankohtana.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2000.

Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Katriina Pessa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.