839/2000

Annettu Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2000

Valtioneuvoston asetus valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

muutetaan valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista 15 päivänä joulukuuta 1972 annetun asetuksen (813/1972) 8 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 469/1987, seuraavasti:

8 §

Taloudellisena menetyksenä korvataan ansio- tai muun tulon menettäminen, aiheellisesti sijaiselle tai kodin- tai lastenhoitajalle suoritettu palkka taikka muu aineellinen menetys, joka korvaukseen oikeutetulle on aiheutunut tuomioistuimeen saapumisesta. Taloudellisesta menetyksestä suoritettavan korvauksen enimmäismäärä on kuitenkin 350 markkaa vuorokaudelta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2001.

Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2000

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Hallitusneuvos
Heikki Liljeroos

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.