794/2000

Annettu Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön asetuksista

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 25 päivänä helmikuuta 2000 annetun lain (188/2000) 4 §:n nojalla:

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavat asetukset:

Asetuksen nimike n:o antopäivä voimaantulo
MMM:n asetus lääkkeiden käytöstä, luovutuksesta ja määräämisestä eläinlääkinnässä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta 12/EEO/2000 1.9.2000 1.10.2000
MMM:n asetus tuotantoeläinten lääkityksestä pidettävästä kirjanpidosta*) 13/EEO/2000 1.9.2000 1.10.2000

Edellä mainitut asetukset on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston määräyskokoelmassa. Asetukset ovat saatavissa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosastosta, osoite Kluuvikatu 4 A, 00100 Helsinki, puhelin (09)1601.

Neuvoston direktiivi 81/851/ETY (31981L0851); EYVL N:o L 317, 6.11.1981, s. 1
Neuvoston direktiivi 90/676/ETY (31990L0676); EYVL N:o L 373, 13.12.1990, s. 15
Neuvoston direktiivi 98/58/EY (31998L0058); EYVL N:o L 221, 8.8.1998, s. 23

Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2000

Osastopäällikkö
Jaana Husu-Kallio

Vanhempi hallitussihteeri
Ritva Ruuskanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.