729/2000

Annettu Helsingissä 9 päivänä elokuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kestävän metsätalouden rahoituksesta 12 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1094/1996) 19 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1286/1997:

1 §
Puukuutiometrin keskikantohinnat

Metsätalouden ympäristötuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (144/2000) 5 §:n 3 momentissa tarkoitettu kunkin metsäkeskuksen toimialueen vuosien 1997―1999 puukuutiometrin keskikantohintojen aritmeettinen keskiarvo on:

Rannikko/Helsinki 163,30 mk
Rannikko/Pohjanmaa 150,50 mk
Lounais-Suomi 189,00 mk
Häme-Uusimaa 193,60 mk
Kymi 191,80 mk
Pirkanmaa 193,70 mk
Etelä-Savo 192,70 mk
Etelä-Pohjanmaa 168,40 mk
Keski-Suomi 191,50 mk
Pohjois-Savo 179,30 mk
Pohjois-Karjala 171,30 mk
Kainuu 159,60 mk
Pohjois-Pohjanmaa 141,10 mk
Lappi 128,60 mk
2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä elokuuta 2000.

Tällä asetuksella kumotaan metsätalouden ympäristötuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 13 §:n 2 momentti.

Helsingissä 9 päivänä elokuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Helena Merisaari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.