664/2000

Annettu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2000

Valtioneuvoston asetus korkeimmasta oikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

kumotaan korkeimmasta oikeudesta 19 päivänä elokuuta 1994 annetun asetuksen (786/1994) 2 §:n 3 momentti, 3 § ja 4 §:n 3 momentti sekä

muutetaan 3 §:n edellä oleva väliotsikko sekä 5§:n 1, 2 ja 4 momentti seuraavasti:

Esittelijät ja muu henkilöstö
5 §

Presidentti voi ottaa virkavapautta enintään kolme kuukautta vuodessa. Tämän yli menevältä ajalta virkavapauden myöntää korkein oikeus.

Korkein oikeus myöntää virkavapauden oikeusneuvokselle.


Presidentti määrää kansliapäällikön tehtävien hoitamisesta tämän ollessa estynyt muusta kuin 3 momentissa tarkoitetusta syystä.Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä heinäkuuta 2000.

Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2000

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Hallitusneuvos
Heikki Liljeroos

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.